15.10.2020 – Infopäev „Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite tutvustus“

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab EPA 2020 raames infopäeva „Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite tutvustus“ 15. oktoobril Tartus ERM-i seminariruumis Helmi Kurrik.

Heade hügieenitavade eesmärgiks on selgitada õigusaktist tulenevaid nõudeid ja ühtlustada nõuetest arusaamist. EPKK on tänaseks välja töötanud juhendid väikekäitlejatele kolmes valdkonnas: piimatöötlejatele, puu- ja köögiviljade töötlejatele ning pagari– ja kondiitritoodete valmistajatele.  Juhendite järgimine on vabatahtlik ning juhenditel pole otseselt õiguslikku jõudu, kuid need ühtlustavad hea hügieenitava nõuetest arusaamist ja viitavad teemadele, millele töötlemisettevõtet rajades tuleb nii või teisiti mõelda. Lihtsustamaks enesekontrolliplaani dokumentatsiooni loomist on juhendi lõpus elektrooniliselt täidetav vorm, mida on võimalik kohandada vastavalt oma ettevõttele.

Infopäeval tutvustatakse veebipõhiseid hea hügieenitava juhendeid, räägitakse toiduhügieeni ja enesekontrollinõuete rakendamisest praktikas ning Veterinaar– ja Toiduameti tegevusest nõuete täitmise kontrollimisel.

PÄEVAKAVA

Tervituskohvi pakume alates 11.45st
12:00 – 13:15 Veterinaar- ja Toiduameti tegevused – järelevalve ja nõustamine. Mille vastu kõige enam eksitakse ja kuidas vigu vältida? Hea hügieenitava kui abimaterjal nõuete täitmisel.  – Kairi Sisask, VTA mitteloomse ja kombineeritud toidu peaspetsialist

13:15 – 14:00 Hügieeninõuded väikekäitlejatele. Kuidas täita enesekontrolliplaani ja HACCP nõudeid, praktilised näited elust enesest. – Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor

14:00 – 14:20 – Kohvipaus

14:20 – 15:50 – Katrin Laikoja loeng jätkub

Käsitletakse materjale:

https://heatavajuhend.epkk.ee/piimatootleja/
https://heatavajuhend.epkk.ee/pagarikoda/
https://heatavajuhend.epkk.ee/pktootleja/

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud.

Vajalik eelregistreerimine!

Ootame rohket osavõttu!

Teie EPKK

Eelmine luguPõllumehed kohtuvad üleminekutoetuste teemal Riigikogu fraktsioonidega
Järgmine lugu15.10.2020 – Lihaveisekasvatuse aastakonverents 2020