10 vähetuntud fakti taimekaitsevahendite kohta

Foto: shutterstock.com

Taimekaitsevahenditel on oluline roll meie toiduga varustamisel. Taimekaitsevahendite abil suudavad põllumajandustootjad tagada stabiilse toidutootmise, saada põldudelt täisväärtuslikku kvaliteetset saaki ja vähendada toidukadusid. Taimekaitsevahendite teemal on palju arutelusid ja eksitavat informatsiooni, mis võivad tarbijas segadust tekitada. Järgnevalt on esitatud konkreetsed ja lihtsad faktid taimekaitsevahendite kohta, mis aitavad teil teha valikuid selle kohta, mis kuulub teie pere söögilauale.

Oluline on meeles pidada, et taimekaitsevahendid aitavad põllumeestel põllukultuure kaitsta ja kasvatada, sealhulgas tagada kvaliteetse ja mitmekesise toidu meie toidulauale.

1. Taimekaitsevahendid aitavad saada korraliku saagi

Alustame põhitõdedest. Mida taimekaitsevahendid teevad? Lühidalt, taimekaitsevahendid aitavad põllukultuuridel ellu jääda ja tagada kvaliteetse saak. Kuna taimed ei saa liikuda, on neil vähe võimalusi, et kaitsta end kahjurite eest, kes konkureerivad sama maa, ressursside ja toidu pärast. Umbrohud, putukad, seened ja viirused ohustavad meie põllukultuure ja taimekaitsevahendid aitavad kaitsta meie toitu nende eest.

2. Taimekaitsevahendid tagavad kvaliteetse toidu poeriiulitel

Me oleme paljuski sarnased taimedega. Kui me ei saa piisavalt toitu või jääme haigeks, ei ole me elujõulised. Samuti ei suuda viiruste tõttu haigestuvad või umbrohtude tõttu kängu jäävad põllukultuurid anda sellises koguses ja kvaliteedis saaki, mida terved ja elujõulised taimed suudavad. Taimekaitsevahendid aitavad põllumehi varustada toidupoode kvaliteetse toiduga.

3. Taimekaitsevahendid võivad olla sünteetilised või bioloogilised

Sõna taimekaitsevahend võib kõlada nii, nagu oleks olemas vaid sünteetilised ehk keemilised vahendid. Paljud inimesed aga ei tea, et taimekaitsevahendid võivad olla nii sünteetilised kui bioloogilised, viimaseid võib näiteks kasutada mahepõllumajanduses. Hea näide bioloogilise ja sünteetilise toote erinevusest on C-vitamiin, mis võib pärineda looduslikult apelsinidest või laboris valmistatud sünteetilisest toidulisandist.

4. Taimekaitsevahendi ohutus ei sõltu selle valmistamise viisist

See, kas taimekaitsevahend on sünteetiline või mittesünteetiline, ei määra selle ohutust – selle määravad keemilised omadused. Apelsini C-vitamiin on sama ohutu kui enamik C-vitamiini sisaldavaid toidulisandeid. Kuigi taimekaitsevahendi ohutust saab määrata mitmete näitajate alusel, siis ei saa seda teha nende valmistamise viisi põhjal.

5. Taimekaitsevahendid aitavad tagada toidu olemasolu meie söögilaual

Jah, nii see on. Lihtsalt öeldes aitavad taimekaitsevahendid hoida sind ja sinu pere toidetuna. Maailma rahvaarv kasvab, kuid samal ajal loodusvarad vähenevad. Lisame juurde ka kliimamuutused ning tulemuseks on suur väljakutse, kuidas tagada toiduga varustatus. Õnneks aitavad taimekaitsevahendid põllumeestel toota täisväärtusliku saagi ja tagada meile igapäevaselt vajaliku toidu.

6. Põllumehed kasutavad taimekaitsevahendeid teadlikult

Põllumehele on põld ja seda ümbritsev keskkond tema igapäevane leib – tagades nii sissetuleku kui toidu pere söögilauale. Seetõttu jälgivad põllumehed iga otsust tehes, et säiliks põllumaa hea seisund ja mullaviljakus. Põllumehed teavad, et taimekaitsel tuleb kinni pidada kehtivatest nõuetest ning tagada tuleb taimekaitsevahendite hoolikas ja õige kasutamine. Põllumehed peavad taimekaitsevahendite kasutamiseks läbima spetsiaalse koolituse.

7. Ranged reeglid ja kontroll tagavad toiduohutuse

Kehtivate nõuete kohaselt kontrollitakse rangelt, et toidupoodi jõuaks tervisele ohutu toit. Seatud on piirnormid toidus lubatud taimekaitsevahendite jääkide maksimaalsete koguste kohta. Seejuures pole tähtis, kus toitu kasvatatakse, piirnormid on ühtsed ning tagatud on pidev järelevalve. Oluline on välja tuua, et piirnormide seadmisel lähtutakse ettevaatusprintsiibist ehk need seatakse piisavalt madalad nii, et need ei avalda mõju inimese tervisele. Samuti väärib mainimist, et tänu teaduse arengule on tänapäeval põllumeeste poolt kasutatavad toimeaine kogused umbes 95% madalamad võrreldes 1950ndatel kasutatuga.

8. Taimekaitsevahendite puhul hindavad teadalased ohte kõige haavatavamaid inimrühmi arvestades

See, mis on ohutu täiskasvanule, ei pruugi olla ohutu lapsele. Seetõttu lähtuvad teadlased taimekaitsevahendite ohutuse hindamisel kõige haavatavamatest ühiskonna rühmadest – lapsed, rasedad ja vanurid. Seega võib üsna rahuliku südamega toidupoest meelepärast toitu valida, sest see vastab seatud reeglitele.

9. Taimekaitsevahendid tagavad mitmekesise toidulaua

Kuna põllumehed saavad taimekaitsega vähendada saagikadusid ja tagada taimede tervise, on meil juurdepääs mitmekesisemale, kvaliteetsemale ja taskukohasemale toidule.

10. Taimekaitsevahendite kohta on alati võimalik juurde õppida

Kümme fakti on hea algus, et taimekaitsevahendite kohta rohkem teada saada. Paremad teadmised taimekaitsevahendite kohta annavad suurema kindlustunde meie poolt igapäevaselt tarbitava toidu kvaliteedi ja ohutuse kohta.

Loe lisaks: https://epkk.ee/teadlik-taimekaitse/

Eelmine luguKoja seisukohad Euroopa elurikkuse strateegia ettepaneku kohta
Järgmine luguLeia endale sobiv maasikapõld: Maasikakasvatajad vajavad hädasti marjakorjajaid