09.12.2020 – EPKK Teraviljafoorum 2020: Muutuvad keskkonnanõuded Eesti teraviljasektoris

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Teraviljafoorum 2020: Muutuvad keskkonnanõuded Eesti teraviljasektoris toimub 9. detsembril 2020 algusega kell 10.

Teraviljafoorumi eesmärgiks on analüüsida Eesti teraviljasektori väljavaateid muutuvate keskkonnanõuete ja uute strateegiliste eesmärkide tingimustes. Foorumil käsitletakse teemasid, mis on seotud Eesti teraviljakasvatuse majandusliku ja keskkonnaalase jätkusuutlikkusega. Käimas on arutelud ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava üle aastateks 2021-2027, millel on oluline mõju meie teraviljasektorile.

Foorum keskendub ka säästvale taimekaitsele, arvestades, et taimekaitsevahendite valik turul muutub üha ahtamaks ja ühiskond seab tootmisele üha rangemaid nõudmisi keskkonnakaitse osas. Euroopa Komisjon on Euroopa roheleppe osaks olevate „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegiate raames seadnud ambitsioonikad eesmärgid keemiliste taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamise vähendamiseks põllumajandustootmises.

Teraviljasektorit hakkab otseselt mõjutama eesmärk vähendada 2030. aastaks keemiliste pestitsiidide kasutamist ja nendega seotud riski 50%, toitainete kadu vähemalt 50% ja väetiste kasutamist vähemalt 20%. Samuti soovitakse suurendada mahepõllumaa osakaalu vähemalt 25 protsendini. Elurikkuse strateegia raames soovitakse lisaks ka kaitsta 30% kogu EL maismaast, sh rangelt kaitsta 10% EL maismaast, parandada tolmeldajate olukorda ning 10% põllumajandusmaast jätta tootmisest välja elurikkuse suurendamise eesmärgil.

Link foorumi järelvaatamiseks.

P Ä E V A K A V A

I sessioon: Ühine põllumajanduspoliitika 2021-2027
10.00 – 10.15 Sissejuhatus – Jaak Läänemets, EPKK teraviljatoimkonna esimees
10.15 – 11.00 EL ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava hetkeseis ja roheleppe strateegiad – Katrin Rannik, Maaeluministeerium

II sessioon: Muld kui teraviljatootmise oluline ressurss
11.00 – 11.20 Euroopa Liidu ja Eesti mullapoliitika arengusuunad – Eike Lepmets, Maaeluministeerium
11.20 – 11.50 Mulla tasakaal – Priit Penu, Põllumajandusuuringute Keskus
11.50 – 12.15 Põllumajanduspraktikad mullaviljakuse hoidmisel ja säästval taimekaitsel – Jaak Läänemets, Avispeamees OÜ

12.15 – 13.00 LÕUNA

III sessioon: Säästev taimekaitse muutuvates tingimustes
13.00 – 13.30 Kuidas tagada tõhus taimekaitse tulevikus? – Evelin Hillep, Maaeluministeerium
13.30 – 14.00 Säästev taimekaitse muutuvates tingimustes – Tiiu Annuk, Põllumeeste ühistu KEVILI
14.00 – 14.20 Sünteetiliste ja bioloogiliste pestitsiidide mõjud meemesilastele ja kimalastele – Risto Raimets, Eesti Maaülikool

14.20 – 14.45 PAUS

IV sessioon: Teraviljasektori väljavaated
14.45 – 15.00 Sordikaitse ja uute sortide turule jõudmine – Karen Uudeberg, Eesti Seemneliit
15.00 – 15.30 Teraviljasektori roll kliimaneutraalsuse saavutamisel – Margus Ameerikas, Baltic Agro
15.30 – 16.00 Teraviljaturu ülevaade ja prognoosid – Indrek Aigro, Copenhagen Merchants

V sessioon: Ühiskonna ootused põllumehele
16.00 – 16.30 Mida peaksid põllumehed tegema, et avalikkus ja poliitikud neid paremini mõistaksid? – Andreas Kaju, Meta Advisory
16.30 Foorumi kokkuvõte

Foorumi moderaator on Olav Kreen, Rabaveere talu

Foorumil osalemine on tasuta. Foorumi korraldamist toetab Euroopa Liit.

 Lisainfo: Vahur Tõnissoo, EPKK juhatuse liige, vahur@epkk.ee, tel 5331 5198

Eelmine luguLäti toetab põllumehi täiendavalt 22 miljoni euroga
Järgmine luguMeeleavaldus toob Riigikogu ette ülisuure kingipaki