02.10.23 Turvasmuldadel majandamine ning maaparandussüsteemid keskkonna- ja kliimaeesmärkide kontekstis

Pildi allikas: Pixabay

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) ja Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsuvad infopäevale  “Turvasmuldadel majandamine ning maaparadussüsteemid keskkonna- ja kliimaeesmärkide kontekstis”, mille käigus külastame ka turbaalasid. 

Turbaalade põllumajanduslik kasutus kätkeb endas mitmeid väljakutseid – tegutsemist nii märgades kui ka kuivades oludes. Kui neist esimene on omane eelkõige veel vähelevinud märgalaviljeluse aladele, siis kuivad olud iseloomustavad maaparandussüsteemide hulka kuuluvaid alasid. Muutuvad ilmastikuolud esitavad uusi väljakutseid aga mõlemale. Seda ka erinevate poliitiliste suuniste ja seaduste kontekstis, mis peavad muuhulgas oluliseks mullastiku hoidmist ja säilimist, mis turvasmuldade puhul eeldab eelkõige märgasid olusid. Infopäeva ettekanded annavad ülevaate märgalaviljeluse väljakutsetest ja võimalustest, turvasmuldade kasutusest ja uuringutest Eestis ja piiri taga ning erinevatest poliitilistest suunistest.  

Osalema on oodatud: turvasmuldadel tegutsevad talunikud, konsulendid, keskkonnakasutuse, põllumajanduse ja kuivendusega seotud riigiametite esindajad ja teised huvilised 

Infopäeval osalemine läheb Keskonnasõbraliku majandamise kohustuse (KSM) arvestusse.

Toimumise aeg: 2. oktoober kell 11.00-16.00 

Toimumise koht: Uue-Antsla Rahvamaja (Uue-Antsla küla, Antsla vald, Võrumaa) 

Turbaalade külastamiseks on tarvis kasutada autot. Mõne põllu juurde pääseb vaid kõrgemat tüüpi sõidukiga. Madalama sõidukiga saabumise korral saab ELF minibuss põldude juures transpordiga aidata.   

ELF pakub transporti Tartust Uue-Antslasse ja peale infopäeva põldudelt tagasi Tartusse. Transpordi kasutamise vajadus palume registreerumisel kindlasti märkida.  Detailsema info saadame registreerunutele jooksvalt. 

Registreerimine on lõppenud. Osalejate arv on täis!

Päevakavas*:  

10.30 infopäevale registreerimine ja tervituskohv

11.00 – 11.30 Märgalaviljelusest ja ELFi projektist. Jüri Ott Salm, ELF märgalade programmi koordinaator  

11.30-12.00 Mullaseire ja turvasmuldade kasutamine. Priit Penu, Maaelu Teadmuskeskus, põllumajandusuuringute osakonna mullastiku valdkonna juhataja  

12.00- 12.30 Põllumees turvasmuldade hoidjana. Mida toovad erinevad poliitikad? Aleksei Lotman, ELF põllumajandus ja keskkonna ekspert  

12.30-13.00 Kasvuhoonegaaside mõõtmine. Kaido Soosaar, Tartu Ülikool, keskkonnatehnoloogia kaasprofessor  

13.00-13.45 lõuna  

13.45 sõit turbaaladele  

13.35-16.00 Rohumaadena kasutatavate turbaalade külastus: turbaalade kasutamise muredest ja rõõmudest, tuludest ja kuludest, vastuvõtja Lehar Neve Rimmi Põllumajandusühistust  

16.00 orienteeruv päeva lõpp   

*Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi. 

 

Sündmus toimub  MAK 2014-2020 „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames. Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).   

 

 

Seminar toimub projekti “Süsiniku sidumine Baltikumi turbaaladel tegutsevate talunike poolt – märgalaviljelus ja süsinikupõllundus” (“Carbon capturing by Baltic peatland farmers – Practical exchange for paludiculture & carbon farming”) raames, mida toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI), mis on Saksamaa Majanduse ja Kliima Ministeeriumi (BMWK) projektide rahastamise vahend. 

Eelmine luguMaapoliitika
Järgmine luguSektori esimene poolaasta: suurenenud kulusid aitas leevendada kõrgem müügitulu