01.12.2021 – CleanEST põllumajanduse veekaitse seminar

Fotol: Püssi pais, autor: Tatjana Rein

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab koostöös Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga LIFE IP CleanEST projekti raames põllumajanduse veekaitset käsitleva seminari.

Seminar toimub 1. detsembril kell 10:00–12:30 veebikeskkonnas Zoom.

Asukoht: Zoom veebikeskkond

Seminari eesmärk on anda ülevaade LIFE IP CleanEST projekti põllumajandusega seotud tegevustest. Tutvustame projekti raames läbiviidava põllumajandusliku veeseire uuringu esialgseid tulemusi ning erinevaid lähenemisi ja väljatöötatud kalkulaatoreid toiteelementide ja orgaanilise süsiniku bilansi arvutamiseks. Lisaks tutvustame veemajanduskava meetmeprogrammi põllumajandusmeetmed ning EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) keskkonnakaitsemeetmed.

Päevakava:

  • 10:00–10:15LIFE IP CleanEST projekti tutvustus, Mari Sepp (Keskkonnaministeerium)
  • 10:15–10:45Ülevaade põllumajandusliku veeseire uuringust ja esialgsetest tulemustest, Arvo Iital (Tallinna Tehnikaülikool)
  • 10:45–11:15Toitainete bilanss – tähtsus põllumajanduses, äsjavalminud toitainete bilansi kalkulaatori juhendmaterjali tutvustus, Alar Astover (Eesti Maaülikool)  
  • 11:15–11:30 — Sirutuspaus
  • 11:30–12:00 Veemajanduskava meetmeprogrammi põllumajandusmeetmed (Keskkonnaministeerium, esineja kinnitamisel)
  • 12:00–12:30 EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) keskkonnakaitsemeetmed, Merje Põlma (Maaeluministeerium)

Palume oma seminaril osalemise soov registreerida SIIN. Veebilink seminaril osalemiseks saadetakse kõigile registreerunutele päev enne seminari.

Lisainfo: Mairit Veedla, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja projektijuht, e-post: mairit@epkk.ee, mob +372 53009778