BreedExpo

 

01 BreedExpo_logo_portrait_color

Eesti, Läti ja Edela-Soome põllumajandustootjate koostööprojekt BreedExpo aitab  ühiselt avardada tõuloomade ekspordi võimalusi. Eesmärgiks on võetud tõuloomade müük uutele idapoolsetele turgudele – Kasahstani, Gruusiasse ja Ukrainasse. Tõuloomade eksport on üks täiendav võimalus projekti partnerite piima- ja lihaveisekasvatajatele sissetulekute kindlustamiseks. Tõuloomade müügi eelduseks on karjakasvataja sihipärane ja teadlik aretusalane tegevus. Ekspordil on võtmetähtsusega ka karjade hea tervis nii farmi kui riigi tasemel.

 

BreedExpo projekti kaudu soovitakse tõsta loomakasvatajate teadlikkust tõuloomade ekspordist, soodustada Eesti, Läti ja Edela-Soome põllumajandustootjate ning aretusühingute koostööd nii piirkondlikul tasemel kui tõuloomade sihtturgudel. Kolme riigi senine kogemus ja aktiivsus tõuloomade ekspordil on olnud erinev, mistõttu pakub projekt võimalusi ka sünergiate loomiseks meie piirkonna tootjate vahel. Projekti eesmärgiks on jõuda reaalsete müügitehinguteni kõikidel sihtturgudel. Kõik kolm valitud sihtturgu erinevad nii farmistruktuuri kui veterinaarnõuete osas.

 

BreedExpo projekt viiakse ellu aastatel 2019 – 2021 ja selle raames on kavas kaardistada tõuloomade ostuhuvi ja olulised sündmused valitud sihtturgudel, korraldada kontaktkohtumisi, osaleda sihtriikide messidel, samuti kutsuda potentsiaalseid ostjaid tutvuma Eesti, Läti ja Soome farmide ning loomadega. Samuti on kavas korraldada seminare ja koolitusi kohalikele piima- ja lihaveisekasvatajatele, korraldada Eestis ja Lätis loomanäitusi ning vahetada kogemusi Eesti, Läti ja Soome tootjate vahel.

 

BreedExpo projekti juhtpartneriks on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja partneriteks Läti Põllumeeste Parlament (Zeminieku Saeima) ja Edela-Soome Põllumeeste Liit (MTK-Varsinais-Suomi). Projekti BreedExpo elluviimist toetab Interreg Kesk-Läänemere Programm 2014-2020.

TekstigaEU flag RGBVäikeCB logo RGB