Ülenurmel vaagiti rukkikasvatuse tulevikku

Eesti Põllumajandusmuuseumis Tartumaal Ülenurmes peeti 7. oktoobril rahvusvahelist rukkikonverentsi “Rohkem tähelepanu rukkile”, kus arutati rukkikasvatuse väljavaateid Eestis ja räägiti viljakasvatusest laiemalt.

Põllumajandusministeeriumi asekantsler Andres Oopkaup tõdes muuhulgas oma ettekandes, et maailmas on rukki tootmine vähenenud kaks korda, Eestis aga  pea neli korda. “Rukis on Eestis jäänud teiste teraviljakultuuride kõrval teenimatult  tahaplaanile, seepärast on oluline rukkile kui pika ajaloolise ja kultuurilise traditsiooniga teraviljale rohkem tähelepanu pöörata,” märkis Oopkaup.

Konverentsiga sooviti anda sõnum rukki aretajale ja kasvatajale, põllumehele ja riigile võimalusel suurendada rukki külvipinda ja tähtsustada rukist kui tervislikku toiduainet ning väärtustada Eestis, krahv Bergi poolt Sangastes aretatud rukkisorti Sangaste.

Rukis on Eesti oluliseim leivavili, mida Eesti põllumajandusmuuseum koostöös põllumajandusministeeriumi ja Eesti Leivaliiduga on püüdnud populariseerida üleriigiliste leivaprogrammidega.

Konverenstil osales ligi 30 väliskülalist ning esindajad Eestist rukki kasvatamise, aretamise ning säilitamisega seotud asutustest.

Konverents toimus Põllumajandusministeeriumi, Eesti Rukki Seltsi ja Eesti Põllumajandusmuuseumi koostöös, välistoetajaks oli Šveitsi Põllumajandusministeerium.

Eelmine luguValio Laeva meierei laiendamine näitab Eesti piimatööstuse perspektiivikust
Järgmine luguEesti põllumeeste meeleavaldus toetab valitsuse seisukohti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformimisel