Üheksa riigi põllumajandustootjad nõuavad toetuste õiglasemat jaotamist

28.-29. novembrini 2011 toimus Budapestis kaheksa liikmesriigi Eesti, Läti, Leedu, Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia ja Rumeenia ning peagi liituva Horvaatia põllumajanduskodade ja -organisatsioonide kohtumine, kus arutati Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevikku. Kohtumise tulemusel kiideti heaks ühisdeklaratsioon, milles nõutakse põllumajandustoetuste jaotamisel objektiivsete kriteeriumite kasutamist ja senisest ajaloolisest referentsist loobumist. Samuti ei nõustu avaldusele alla kirjutanud organisatsioonid täiendavate üleminekuaegadega toetuste süsteemi muutmisel.

1.-2. detsembrini kohtusid kolme Balti riigi põllumajandusorganisatsioonide juhid Euroopa Parlamendi põllumajanduskomitee aseesimehe Janusz Wojciehowski (Poola) ja liikmete George Lyoni (Suurbritannia) ning Mairead McGuinnessiga (Iirimaa, ÜPP tuleviku arvamuse variraportöör), et selgitada Baltimaade põllumeeste seisukohti ÜPP tuleviku kohta. Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusorganisatsioonide juhid kohtusid ka Euroopa Komisjoni põllumajanduse peadirektoraadi poliitikaanalüüsi osakonna juhataja Pierre Bascouga, kellega arutati ÜPP tuleviku mõjusid Baltikumi põllumajandustootjatele.

Põllumajanduskomitee aseesimees Janusz Wojciehowski mõistis täielikult Balti põllumeeste seisukohti ning avaldas toetust meie nõudmistele. Kohtumine George Lyoniga möödus samuti konstruktiivses ja üksteist mõistvas õhkkonnas. Šotimaalt pärit Lyon märkis, et ka liikmesriikide sees on toetuste tasemed väga erinevad ning näiteks Šoti põllumehed saavad EL keskmisest tunduvalt madalamaid toetusi. McGuinness kinnitas, et ta on Baltikumi probleemidest teadlik, kuid poliitilised läbirääkimised toetuste õiglasema jaotuse üle tõotavad kujuneda väga keeruliseks. Siiski rõhutas Iirimaalt pärit saadik, et ta kaalub põhjalikult Balti põllumeeste seisukohti ning ootab konkreetseid lahendusettepanekuid.

Eelmine luguEesti ja Soome: maaelutoetusi tuleb jagada õiglasemalt
Järgmine luguELi uued liikmed ootavad toetustele uusi aluseid