Tarbijad märkavad toidukvaliteedimärke kõige paremini pakenditel

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tellimusel uuringufirmas TSN Emor valminud Tunnustatud Eesti Maitse (TEM) pääsukesemärgi ja Tunnustatud Maitse (TM) ristikumärgi uuringu põhjal on nende toidukvaliteedi märkide tuntuse tase tõusnud 86 protsendini 15-74 aastastest Eestimaa elanikest. Põhiliselt märgatakse neid märke tootepakenditel, varasemast 77%-st kasvas märkide märkamine pakenditel tänavu juba 80 protsendini.

Märkide tuntuse tase püsib kõrgemana eestlaste, maapiirkondade elanike ning kõrgharidusega vastajate seas, regiooniti paistab kõrgeima tuntusega silma Lõuna-Eesti. Võrreldes eelmise aastaga on tõusnud märkide märkamine mitte-eestlaste seas, ka nemad on märke kõige rohkem märganud just pakenditel.
Kahest märgist tuntumana püsib pääsukesemärk, seda teab kaheksa-üheksa inimest kümnest. Samas on ristikumärgi märkamine toote pakendil või reklaamides tänavu kasvanud 64 protsendini Eesti elanikkonnast.
Mõlemat märki tajutakse viimastel aastatel järjest laiemalt kui infoandjat selle kohta, et toodet hinnati kvaliteetseks toiduekspertide poolt.
Pääsukesemärk kannab uuringu põhjal eelkõige Eestis toodetud toote tähendust. Kuus vastajat kümnest tajub pääsukesemärki eestimaisele toorainele viitavana, varasemaga võrreldes on kasvanud usk toote kvaliteeti garanteerivasse tähendusse.
Ristikumärk informeerib eeskätt toote kvaliteetsusest, selle tähenduse nimetamine on kasvanud ja tõusnud selgelt esimeseks (Eesti päritolule viitamise ees).

Lisainfo: EPKK kvaliteedijuht Ave Kingu, tel. 6009349, e-post:
Eelmine luguTarbijad märkavad toidukvaliteedimärke kõige paremini pakenditel
Järgmine luguEesti põllumeeste sissetulekud kukkusid EL keskmisest enam