Suurem lisandväärtus piimasektoris tagab suurema sissetuleku kogu tarneahelas

Homme, 3. oktoobril toimub Rakvere Aqva Spa konverentsikeskuses juba 20. korda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) piimafoorum teemal „Kuidas luua piimasektoris suuremat lisandväärtust?“. Foorum toob Rakveresse üle 200 osaleja arutlema teemadel, mis aitavad kujundada Eesti piimasektori tulevikupilti.

 

„Sektori jätkusuutlikkuse tagamisel muutub järjest olulisemaks strateegiline vaade. Pikemaajalise strateegia olemasolu võimaldab oluliselt paremini planeerida nii piima tootmist, väärindamist kui ka eksporti. See annab tootjatele võimaluse oma toodetud piima müügist teenida rohkem tulu,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron.

 

Saroni sõnul tuleks olemasolevad erinevate põllumajandussektorite strateegiad siduda ühtseks tervikuks ja selle raames kaasajastada ka 2012. aastal koostatud piimastrateegia. Sektori osaliste poolt kokku lepitud koondvaade järgmise kümnendi arengutele peaks moodustama ühe osa riigi poolt koostatavast põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavast aastani 2030.

 

Foorumi esimeses pooles keskendutakse töös olevatele strateegiadokumentidele ja globaalse piimaturu teemadele. Foorumi teine osa on pühendatud mikroobide antibiootikumiresistentsuse teemale, millest on saamas lähikümnendite suur väljakutse nii põllumajandusele kui ka inimkonnale tervikuna. Kolmandas osas leiab käsitlemist karja tervise olukord piima tootmise mõjutajana ja kuivaine osa suurendamine piimas. Tänavuse põuase suve järel tuleb juttu ka loomade söötmise strateegiast.

 

Foorumil esineb rahvusvaheliselt tunnustatud piimandusvaldkonna nõustamisorganisatsiooni GIRA juht Christophe Lafougère, kes annab ülevaate globaalsetest arengutest piimaturul. Rahvusvahelisest Hiina-kaubandusest kõneleb Ave Schank-Lukas Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu direktoraadist.

 

Antibiootikumiresistentsuse teemaga tegeleb nii Maailma Põllumajanduse ja  Toidu Organisatsioon (FAO) kui  ka Euroopa Komisjon. Meie teadmised selle probleemi olemusest pole veel piisavad ja foorumil käsitlemegi seda teemat põhjalikumalt. Antibiootikumidest inimese tervishoius räägib Tartu Ülikooli professor Tanel Tenson ja loomakasvatuses Birgit Aasmäe Eesti Maaülikoolist.

 

Lisainfo: EPKK juhatuse liige Tiina Saron, tel 513 1535, tiina.saron@epkk.ee

Eelmine luguAP kandidaat Jaan Metsamaa – Pealinna lähistel sünnivad piimarekordid
Järgmine lugu02.10.2019 – Infopäev “Põllumajandusloomade aretus põllumajanduses”