Sivar Irval jätkab põllumajanduskoja nõukogu esimehena

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Sivar Irval.

16. augustil toimusid Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) nõukogu esimehe ja aseesimeeste valimised. Nõukogu esimehena jätkab Sivar Irval, kes alatest 2020. aasta jaanuarist on olnud selles ametis. Ühtlasi juhib Irval põllumajanduskoja maamajanduse gruppi.

Koja nõukogu uuteks aseesimeesteks valiti Jaak Läänemets (Avispeamees OÜ), Mirjam Pikkmets (MTÜ Talumeiereide Liit) ja Priit Põllumäe (Keskühistu Eramets).

Taasvalituks osutunud EPKK nõukogu esimees Sivar Irval ütles, et tal on väga hea meel tõhusa nõukogu ja valitud aseesimeeste üle. „See on hea tiim, kellega saame palju saavutada. Koda jätkab oma strateegiliste eesmärkide elluviimist, kus kesksel kohal on meie liikmete tõhus huvikaitse,“ lubas Irval.

Järgneva perioodi ülesannetest rääkides märkis Irval, et selle sügis-talve oluline teema on koja seisukohtade tutvustamine erakondadele, et anda sisendit 2023. aasta Riigikogu valimistele erakondade maaelu programmide koostamiseks. „Samuti on ülioluline, eriti toiduainetööstuste jaoks, energiateemade lahendamisel kaasa rääkimine. Näen ka, et biomajanduse arendamisel on suur potentsiaal majanduskasvu ja uute töökohtade loomisel ning lisasissetulekute kindlustamisel põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektoris,“ loetles Irval valdkondi, milles põllumajanduskoda soovib kaasa rääkida. „Selle edukaks teostamiseks on vaja tugevat ja head koostööd erasektori, erialaorganisatsioonide ja valitsuse vahel ning jätkusuutlikke rahastamisvõimalusi,“ tõdes ta.

Koja plaanidel peatudes kinnitas Irval, et jätkatakse koja liikmelisuse ja struktuuri arendamisega ning jõudsalt liikmelisuse kasvatamisega. „Jätkuvalt tuleb tegeleda põllumajandussektori maine tugevdamisega, et tõsta tarbijate teadlikkust valdkonnast, mis varustab meie kõigi toidulauda,“ sõnas ta. „Kriitiliseks on kujunenud ka haridusteemad, kus on vaja tagada strateegiliselt oluliste erialade, näiteks veterinaaride koolitamise piisav ja jätkusuutlik finantseerimine.“

Koja nõukogu esimees tõi välja teemad, mis nõuavad igapäevast tegelemist: „Põllumajandussektoris on keskseteks teemadeks kindlasti rohepööre ja toidu tootmise jätkusuutlikkuse tagamine, talust taldrikule põhimõtete ellu viimine, kliimaeesmärgid, metsade jätkusuutlik majandamine, looduskaitse piirangute kompenseerimine, rohepöörde elluviimise finantseerimine, rohegaas,“ loetles nõukogu esimees. „Samuti on vaja tõsta põllumajandustootjate ja töötlejate ahelapõhist koostööd, et turu kõikumisest tingitud ebakindlust vähendada.“

Põllumajanduskoja nõukogu esimees Sivar Irval on koja liikmesettevõtte AS Dimedium nõukogu liige ja Eesti Suurpõllumeeste Klubi president. Varasemalt on ta olnud AS Remedium ja AS Dimedium juhatuse esimees, Virumaa Põllumeeste Liidu juhatuse esimees ning üheksa aastat juhtinud ka Eesti Kalakasvatajate Liitu. Ta on õppinud Eesti Maaülikoolis veterinaarmeditsiini.

Lisainfo: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Sivar Irval, tel 513 2892, e-post: sivar@epkk.ee

Eelmine luguMES käendab sisendite hinnatõusu kulude katmiseks võetavaid laene
Järgmine luguRoomet Sõrmus: Radikaalne taimekaitsepoliitika ohustab meie toidujulgeolekut