Riigikogu laiendas kinnisasja omandamise piirangutest vabastatud isikute ringi

Foto: shutterstock.com

Riigikogu võttis 22. septembri istungil vastu seaduse, millega vabastatakse kitsendustest riigi sihtasutus, mis on asutatud maapiirkonna ettevõtluse toetamiseks.

Valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadusega (365 SE) lisatakse riigiga seotud isikute loetellu, kelle suhtes põllumajandusmaa või metsamaa omandamise piirangud ei rakendu, maapiirkonna ettevõtluse toetamiseks asutatud riigi sihtasutus. Muudatuse tulemusel ei pea selline sihtasutus enne maa ostmist kohaliku omavalitsuse volikogult luba taotlema. Eesmärk on vähendada bürokraatiat, et paremini toetada kriisi tõttu raskustesse sattunud põllumajandustootjaid ja maaettevõtjaid.

Ühtlasi vabastatakse seadusega Ühendkuningriigi kodanikud ja juriidilised isikud, kelle asukoht on Ühendkuningriigis, jätkuvalt kinnisasja omandamise korral riigikaitseliste kitsenduste kohaldamisest.

Erandi jätkuv kohaldamine ei avalda olulist mõju majandusele, sest nimetatud erandit on kohaldatud ka seni. Maa-ameti andmetel on aastail 2012–2020 Ühendkuningriigi kodanike omandis olnud stabiilselt veidi üle 900 hektari maatulundusmaad. Siinjuures ei ole alust arvata, et pärast EEAst lahkumist tahaksid Ühendkuningriigi kodanikud või juriidilised isikud, kelle asukoht on Ühendkuningriigis, omandada põllumajandus- või metsamaad tavapärasest rohkem või et nende isikute huvi peaks suurenema just riigikaitseliste kitsendustega maa-alade vastu.

Seaduse vastuvõtmise poolt oli 76 Riigikogu liiget, vastuhääli oli 9.

Lisainfo leiad siit: Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seadus 365 SE

Eelmine luguKoja liige Estonia OÜ investeeris rohegaasijaama
Järgmine luguAS-i Grüne Fee Eesti korduskontrolli tulemused olid puhtad