PRIAsse laekus toetuse-taotlusi 5156 loomapidajalt

 

1. aprill 11

Eelmisel nädalal lõppenud loomakasvatustoetuste taotlusvoorus laekus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametisse kokku 5156 taotlust kuut liiki toetuste saamiseks.

15. aprillini saavad kuni 100-pealiste piimakarjade omanikud veel hilinenult esitada piimasektori eritoetuse taotlusi. Kuna sel juhul väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud päeva eest, siis laekus enamik neidki taotlusi õigeaegselt. 30. märtsiks oli neid esitatud 737.

Veel kaht toetust makstakse praegu karjas olevate loomade kohta – ammlehmade kasvatamiseks soovivad toetust 1432 loomapidajat, uttede kasvatamiseks 836.

Ülejäänud kolme nn tootmisest lahtiseotud toetust saab taotleda varasematel aastatel loomakasvatustoetuste taotlemise käigus kindlakstehtud ühikute alusel eeldusel, et taotleja ka praegu põllumajandusega tegeleb. Veise loomühiku alusel makstava täiendava otsetoetuse taotlusi laekus 4247, ute täiendava otsetoetuse taotlusi 727, piima täiendava otsetoetuse taotlusi 1335.

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell tõdeb, et taotluste üldarv on küll mullusest umbes 450 võrra väiksem,  kuid kahanemine on toimunud peamiselt referentsaasta toetusõiguste alusel saadavate toetuste osas. Nende toetuste puhul, mida makstakse praegu kasvatatavate loomade kohta, on olukord teine – ammlehma kasvatamise toetuse taotlejaid on koguni poolesaja võrra rohkem kui 2010.a. Utekasvatajatelt laekus taotlusi kümmekond vähem.

Kõige rohkem esitati taotlusi Võrumaalt– 627, järgnesid Saaremaa 523 ja Pärnumaa 482 taotlusega. Loomade jm ühikute arvude poolest on maakondlik pingerida hoopis teistsugune. Aga nendest andmetest on põhjust lähemalt rääkida edaspidi, kui PRIA on taotlustel esitatud ühikute andmed kontrollinud, vormistatud on toetusõiguste üleandmised ning kätte jõuab toetuste määramine.

„Rõõmu teeb see, et juba rohkem kui kolmandik taotlejaid täitis taotluse elektrooniliselt e-PRIAs – nii on taotlejal mugavam, vigu on vähem ja ka dokumentide menetlemine läheb kiiremini. Loodame, et kõik, kes e-PRIAt taotluse täitmiseks kasutavad, esitavad ka kõiki teisi loomadega seotud dokumente ja andmeid e-PRIA teenuste abil,“ ütles Trell. e-PRIAs esitati 1863 taotlust (see on 36,1% ehk 5% rohkem kui eelmisel aastal.)

Viit täiendavat otsetoetust rahastatakse Eesti riigieelarvest, piimasektori eritoetust Euroopa Liidu poolt. Kokku on nende toetuste eelarve 22,15 mln eurot. Eesti toetuste osas teeb PRIA toetuste määramise otsused 29. maiks, piimasektori eritoetuse kohta 1. detsembriks.

Eelmine luguOlukord teraviljaturul: pidev informeeritus on olulisem kui kunagi varem
Järgmine luguMaaelu Edendamise SA kohtus sealihatootjatega