PRIA: Ettevõtjad saavad maaelu mitmekesistamiseks 13 miljonit eurot

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) määras 60 maaettevõtjale 13,3 miljonit eurot toetusi, mille abil soovitakse maapiirkondades teha 27,7 mln euro ulatuses investeeringuid mitmesugustes valdkondades väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist.

Maaelu arengukava meetme „Maaelu mitmekesistamine“ investeeringutoetus on mõeldud keskustest kaugemale jäävates piirkondades ettevõtluse elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse kindlustamiseks kõige laiemas mõttes. Toetuse abil tehtavate investeeringute abil laieneb tootmine ja tekivad töökohad, maarahvale pakutakse kohapeal vajalikke teenuseid, põllumajandussektorile võimalusi toodangu töötlemiseks, paiku puhkuseks ja huvitegevusteks, jne.

„Sügisel toimus taotlusvoor vaid suurprojektide rahastamiseks toetuse taotlejaile,“ täpsustab PRIA investeeringutoetuste büroo juhataja Lauri Kolberg. „See tähendab, et taotletav summa peab jääma vahemikku 100 000-300 000 eurot. Niisugune erisus aitab tagada, et taotlusvooru eelarve ei kulu paljude väikesemahuliste tegevuste peale, vaid võimaldab ette võtta suuremaid investeeringuid, millel on kohalikule elule ka suurem mõju.“

Selle taotlusvooru eelarve oli esialgselt 157,7 mln krooni. Taotlusi laekus 152 ettevõtjalt aga üle 511,4 mln krooni ning investorite suurt huvi arvestades lisas põllumajandusministeerium eelarvele 50 mln krooni. Seoses sellega määras ka PRIA toetused kahes osas; möödunud nädalal oli määramisotsus käes neil 60 taotlejal, kelle projektid pälvisid hindamiskomisjonilt rohkem punkte.

„Kui vaadata kavandatavate projektide sisu, siis see on märksa mitmekesisem kui sama meetme väikeprojektide taotlusvoorudes, kus suure osa moodustavad maaturismi ja puhkemajandusega seotud investeeringud,“ nentis Lauri Kolberg. „Suurprojektide seas on rohkem tootmise ja ettevõtlusega seotud objekte.“

Toetus määrati näiteks metallitöökoja rekonstrueerimiseks Audrus, tselluvilla valmistamiseks Räpinas, mineraalvee villimisliinile Häädemeestel, elusloomade oksjonikeskusele Valgjärvel,  tellisetootmisele Nõo vallas, mitmesuguste puidu töötlemise seadmete ja masinate jaoks, katlamajade seadmeteks, põllutöömasinateks, taristute rajamiseks. Mitmel pool rekonstrueeritakse vanu hooneid tootmishooneteks või puhkekeskusteks ning jätkatakse juba alustatud projekte. Projektiraha aitab teha Vilsandi tuletorni, Eisma sadamat, Cantervilla vabaajakeskust, Leigo tulerestorani, Tõlluste hostelit, Vudila mängumaa veeatraktsioone,  Lümanda lubjakoja-teemaparki, Maaritsa põllutöötarvikute kauplust ja paljut muud.

Projektide elluviimiseks on aega kaks aastat. Toetuse saavad ettevõtjad kätte pärast kuludeklaratsioonide PRIAsse esitamist.

Maaelu arengukava 2007-2013 meetme „Maaelu mitmekesistamine“ käesolev taotlusvoor oli juba neljas, seni on PRIA selle meetme raames 547 taotluse põhjal määranud 40,6 miljoni euro ulatuses toetusi.

Lisa: Maaelu mitmekesistamise suurprojektidele toetuse taotlemine ja määramine IV taotlusvoorus

Rakenduspiirkond: maakond

Esitatud taotluste arv

Taotletud toetuse summa €

Heakskiidetud taotluste arv

Määratud toetuse summa €

HARJUMAA

7

1 243 946

0

0

HIIUMAA

3

535 502

0

0

IDA-VIRUMAA

6

1 144 632

2

327 607

JÕGEVAMAA

10

2 347 184

5

1 264 601

JÄRVAMAA

11

2 598 245

6

1 377 394

LÄÄNEMAA

2

427 709

1

250 101

LÄÄNEMAA, IDA-VIRUMAA

1

246 000

0

0

LÄÄNE-VIRUMAA

7

1 862 475

3

859 572

PÕLVAMAA

16

3 493 291

9

1 997 835

PÄRNUMAA

10

2 486 976

4

1 116 650

RAPLAMAA

5

1 108 001

2

418 421

SAAREMAA

24

5 159 993

9

2 026 643

TARTUMAA

15

2 606 397

4

617 962

VALGAMAA

17

3 944 613

7

1 626 419

VILJANDIMAA

8

1 734 665

3

593 621

VILJANDIMAA, JÕGEVAMAA

1

130 877

1

130 877

VÕRUMAA

9

1 629 871

4

650 693

Kokku

152

32 700 379

60

13 258 397

 

Eelmine luguTeraviljatoimkond arutas olukorda loomasöödaga
Järgmine luguEesti ei toetanud ELi põllumajandustoetuste pehmet muutust