PRIA alustab loomakasvatustoetuste maksmist

Sel nädalal tegi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) otsused märtsis esitatud  loomakasvatustoetuste taotluste kohta, määrates viit liiki toetusteks kokku ligi 19,9 miljonit eurot. Alates tänasest /30.mai/ jõuavad toetused ka loomapidajate pangakontodele. Loomakasvatustoetuste taotlusi võttis PRIA vastu 2.-20.märtsini, piimasektori eritoetuse taotlusi said kuni 100-pealiste piimakarjade pidajad esitada veel 15. aprillini. Kokku laekus 4930 taotlust. Üleminekutoetused maksab PRIA välja mais-juunis, piimasektori eritoetuse määrab ja maksab detsembris.

„Toetuste ladusale menetlemisele aitas kaasa fakt, et tänavu täitis üle 43% taotlejatest taotluse elektrooniliselt e-PRIAs,“ märkis PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell. Ta juhib aga tähelepanu, et sarnaselt eelmisele aastale tuleb ka tänavu vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 73/2009 vähendada üleminekutoetuste summat neil, kel kõigi otsetoetuste summa ületab 5000 eurot.

Otsetoetuste hulka kuuluvad kõik looma- ja pindalapõhised üleminekutoetused, ühtne pindalatoetus ja piimasektori eritoetus. Üle 5000 € jäävat otsetoetuste summat vähendatakse 10% võrra ja mahaarvamine tehakse üleminekutoetustest. Kui otsetoetuste summa on üle 300 000 €, on vähendus üle selle jäävalt osalt veel 4%.
Möödunud aastal tõi vähendamiste rakendamine kaasa vajaduse luua selleks vajalikud IT-programmid ning loomakasvatustoetuste väljamaksmine lükkus aasta lõppu, mil tehti lõplikud arvestused nii pindala- kui loomapõhistest toetustest.
„Tänavu on meil IT-süsteemi arendused valmis, vähendamise kogemus olemas ning otsustasime vastu tulla tootjate soovile saada loomatoetused kätte juunis,“ ütles Tanel Trell. „Tegime vajalikud mahaarvestused juba praegu makstavatest loomatoetustest ning kellel tarvis, siis detsembris ka pindalatoetustest.“
Loomakasvatuse üleminekutoetust vähendati kokku 1,48 mln euro võrra 558 kliendil, kelle summa ületas 5000 eurot. Kes taotlevad lisaks loomatoetustele ka pindala-otsetoetusi, peaksid arvestama, et pindalatoetuste määramisel otsetoetuste kogusumma suureneb ja sel juhul tehakse vajadusel täiendavad vähendused või loomatoetuste tagasinõue.
Vähendamise arvestuse kohta saavad kõik, keda see puudutab, PRIAlt ka kirjaliku selgituse.
Loomakasvatustoetuste eesmärk on kompenseerida loomapidajatele osaliselt nende kulutusi, tõsta nende konkurentsivõimet ja motivatsiooni jätkata põllumajandussektoris. Üleminekutoetusi rahastab Eesti riik, piimasektori eritoetust Euroopa Liit. Rohkem infot loomatoetuste ja toetuse saajate kohta vt PRIA kodulehelt www.pria.ee rubriigist „Loomakasvatus“.
Lisa 1
2013.a loomakasvatuse üleminekutoetuste taotlemine ja määramine
 
Toetuse liik
Taotluste arv
Toetuse saajate arv
Määratud ühikud
Määratud summa € pärast vähendusi
Ühikumäär €
Ammlehma kasvatamine
1 572
1 563
33 091
2 131 664
64,77
Piima üleminekutoetus
1 296
1 289
622 531 835
13 032 827
0,02095
Ute kasvatamine
900
894
48 561
661 246
13,83
Ute üleminekutoetus
663
656
28 330
72 525
2,56
Veise üleminekutoetus
3 907
3 880
71 835
3 978 010
75,52
Kokku
 
 
 
19 876 272
 
Lisa 2
2013.a loomakasvatuse üleminekutoetuste saajad maakonniti
Maakond
Toetuse saajad
Määratud summa €
HARJUMAA
221
1 077 176
HIIUMAA
178
292 899
IDA-VIRUMAA
143
492 999
JÕGEVAMAA
298
1 973 348
JÄRVAMAA
265
2 852 026
LÄÄNEMAA
250
814 834
LÄÄNE-VIRUMAA
355
2 410 749
PÕLVAMAA
263
1 267 213
PÄRNUMAA
434
1 930 492
RAPLAMAA
430
1 440 447
SAAREMAA
513
1 358 555
TARTUMAA
236
1 176 209
VALGAMAA
345
833 777
VILJANDIMAA
362
1 316 780
VÕRUMAA
601
638 769
KOKKU
4 894
19 876 272
Pressiteate koostas
Maris Sarv-Kaasik, PRIA pressiesindaja
Tel 7371 215; 5533 739
Eelmine luguToidu lisaainete nõuete järgimine läheb selgemaks
Järgmine luguEesti aiandussektor saab arengukava