Põllumajandustoodangu väärtus on seitsme aastaga kasvanud 25%

Põllumajanduse majandusharu kogutoodangu väärtus kasvas perioodil 2007-2013 veerandi võrra, selgub põllumajandussektori ja toiduainetööstuse eelmise aasta ülevaatest. „Eesti põllumajandustootmine on seitsme aasta jooksul läinud ülesmäge ja sektori suure töö kõrval on oma osa ka Eestis hästi rakendunud maaelu arengukava toetustel ja otsetoetustel,“ ütles Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti. „Ka eelmisel, perioodi viimasel aastal nägime põllumajandussaaduste ekspordis jätkuvalt kasvunumbreid.“

Põllumajandussaadusi ja toidukaupu eksporditi 2013. aastal 1244,1 mln euro eest, mis on 4,7% enam kui aasta varem.  Suurim ekspordi kasvataja oli piimasektor – piima ja piimatoodete eksport kasvas võrreldes 2012. aastaga veidi üle 30%, sh hüppeliselt kasvas toorpiima väljavedu.
Põllumajanduse majandusharu toodangus suurenes 2013. aastal loomakasvatuse ja vähenes taimekasvatuse osatähtsus, toodangu väärtus vähenes taimekasvatuses 14% ja kasvas loomakasvatuses 12%. Suurima osa loomakasvatustoodangu väärtusest moodustas piim (56%), taimekasvatuses teravili (39%). Toiduainetööstus  on jätkuvalt üks olulisemaid majandusharusid Eesti töötlevas tööstuses. Sektori (sh joogitööstus) müügitulu kasvas möödunud aastal sise- ja välisnõudluse toel 10%.

Eelmine luguEesti piimatootjad pääsesid lõppenud kvoodiaastal trahvist
Järgmine luguValitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava