Põllumajanduskoda kasvas valdkonna mõjukaimaks katusorganisatsiooniks

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tähistab täna 25. tegevusaastat, koja liikmete arv on otse ja liikmesorganisatsioonide kaudu kerkinud juba üle 7000. Põllumajanduskoda on sellega Eesti suurim ja mõjukaim põllumajandus-, toidutööstuste, maa- ning metsamajanduse ettevõtjaid väärtusahela põhiselt ühendav katusorganisatsioon, mis osaleb aktiivselt põllu- ja maamajanduse jaoks soodsa ettevõtluskliima kujundamisel ning kaitseb liikmete huve nii Eestis kui ka Euroopa Liidus.

Koja tegevuses on läbi veerandsajandi olnud tähtsaim põllumajanduse, toidutootmise ja maaelu hea käekäigu eest seismine ning liikmete huvide kaitsmine. Samuti on koja üks strateegilisi tegevussuundi Eesti toidu kvaliteedi ja tuntuse tõstmine.

„Usun, et me kõik oleme täheldanud – Eestis kasvatatud ja toodetud toit on suurepärane. Hindan eriti kõrgelt, et meie tootjad on keskkonnasõbralikud ja on esikohale seadnud kõrgeima kvaliteedi, mille tulemusel Eesti inimesed armastavad kohalikku toitu,“ kommenteeris Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. „Erinevad uuringudki on näidanud, et Eesti tarbija peab just kohalikust toodangust väga lugu ja oskab heas mõttes olla äärmiselt nõudlik. Ja mis kõige olulisem – meie toidutootjad arvestavad tarbijate ootuste ja soovidega enam kui 100%.“

Koja liikmeskond ulatub põllumajandustootjatest ja metsaühistutest biomajanduse ja toidutööstusteni. Kui algusaastatel oli põhiline koja liikmeskonna suurendamine ja põllumeeste huvide kaitse, siis viimastel aastatel on üha tihedamaks muutunud koostöö nii taluliidu, toiduliidu, erametsaliidu, jahimeeste kui ka teiste valdkondlike ja üle-eestiliste ettevõtlusorganisatsioonidega. Seda nii Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kui teiste poliitikate kujundamisel.

Üheks läbivaks liiniks koja arengus on ka koostöö teadlastega ja nii loodi tänavu koja juurde olulise verstapostina teadusnõukoda. „Ka seeläbi on koda aina olulisem partner riigiasutustele ja teistele osapooltele, panustades põllumajanduse ja toidutootmise arengusse ja jätkusuutlikkusse,“ märkis Sõrmus. „Põllumajanduskoda liidab meie parima ekspertiisi ja innovatsiooni, osades valdkondades lausa maailma kõige kõrgemal tasemel.“

Maailm liigub praegu suurte muutuste suunas ning sama kiiresti muutub ka siinne põllumajandus, toidutootmine, maa- ja metsamajandus. „Ühiskonna ootused kliima- ja keskkonnaküsimustes kasvavad, mistõttu on vaja leida toimivad ja mõistlikud lahendused roheväljakutsete edukaks lahendamiseks. Kui vaadata põllumajanduskoja liikmeskonda, siis võib kindlalt öelda, et Eesti põllumajandus, toidutootmine, maa- ja metsamajandus on uuenduslik ning tulevikku vaatav, olles kohati isegi ees rohepöörde eesmärkidest,“ ütles Sõrmus.

Eelmine luguEPKK 25: Põllumajanduskojas vaadatakse tulevikku
Järgmine lugu08.09.2022 Piimaveiste aretuse infopäev