Põllumajanduskoda jätkab põllumajanduse ja veterinaaria valdkondades kutseandjana

Foto: shutterstock.com

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda sai täna avaliku konkursi tulemusel õiguse järgmise viie aasta jooksul kuni 1. novembrini 2027 välja anda looma- ja taimekasvatuse, põllumajandustehnika ja veterinaaria kutseala kutset järgmistel tasemetel: põllumajandustootja, tase 5, põllumajandustöötaja, tase 3. ja  4. ning loomaarsti abilise, hobuhooldaja ja kalakasvataja, tase 4.

“Teeme kutseandmise valdkonnas väga tihedat koostööd põllumajanduse valdkonna kutsekoolidega ja tunneme rõõmu, et see koostöö jätkub ka järgmise viie aasta jooksul. Siinkohal tänan lisaks koolidele ka kutse- ja hindamiskomisjonide liikmeid, kes on läbi aastate aidanud kaasa kutse andmise protsessi ladusale toimimisele. Koja eesmärk on väljaantavate kutsetunnistuste usaldusväärsus ja tunnustatus nii töövõtjate kui tööandjate hulgas,” ütles põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

“Töövõtja seisukohalt annab kutsekvalifikatsiooni tõendav kutsetunnistus võimaluse eristada ennast tööturul, loob kutseala sees võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning annab aluse elukestvale õppimisele,” rõhutas Sõrmus.  Samuti annab see võimaluse oma kvalifikatsiooni ja tööoskuste tõendamiseks teistes  Euroopa riikides, kus kutsetunnistus on töö saamiseks väga oluline dokument.

Lisaks on näiteks maaelu arengukava alusel antava põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamine seotud vastava hariduse või kutsekvalifikatsiooni omamise nõudega ning taotluste hindamisel eelistatakse kutsekvalifikatsiooniga spetsialiste.

Sõrmus rõhutas, et kogu kutsesüsteem koos kutseharidusega areneb ja täieneb pidevalt, nii on järgmise poole aasta jooksul kavas üle vaadata loomakasvataja ja taimekasvataja eri tasemete kutsestandardid, mis on aluseks kutsehariduse õppekavade sisule. Täna toimunud Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu kinnitas ka vastavad töörühmad, mille koosseisus on nii koolide kui tunnustatud praktikute esindajaid.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas kutse andmise valdkonda koordineeriv Kaisa Vahtmäe tõi välja senise väga hea koostöö Järvamaa Kutsehariduskeskuse ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga. „Koostöö koolidega on aidanud tugevdada põllumajandusettevõtjate ja kutsekoolide igapäevast suhtlust, mis on aluseks ettevõtjate ootustele vastavate spetsialistide koolitamisele. Tulevikku vaadates tunneme vajadust luua uus Loomakasvatusjuht, tase 5 kutse. Kutsekomisjon on leidnud, et ka loomaarsti abilise, tase 4 kutsele peaks lisanduma ka 5. taseme kutsed, mille raames toimuks spetsialiseerumine väike- või suurloomadele,“ ütles Vahtmäe.

Alates 2003. aastast andis põllumajandustöötaja ja -tootja kutset Eesti Põllumeeste Keskliit. 2017. aasta suvel toimunud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eesti Põllumeeste Keskliidu ühinemise järel on kutseandja tegevust jätkanud põllumajanduskoda. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kuulutati 2. novembril 2022 Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu koosolekul järgmiseks viieks aastaks looma- ja taimekasvatuse, põllumajandustehnika ja veterinaaria kutseala kutse andja avaliku konkursi võitjaks.

Info kutse andmise kohta on leitav koja veebilehelt

Eelmine luguToidutootmine ja ekspordipoliitika
Järgmine luguPõllumäe: Roheleppe rongile ei võeta kõiki peale