Põllumajandusgrupi juhatus tutvus Särevere õppevõimalustega

Põllumajandusgrupi liikmed tutvusid kooli võimalustega. Foto: Kaisa Vahtmäe

Eelmisel neljapäeval, 11. mail kogunes koja põllumajandusgrupi juhatus Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas, et tutvuda kooliga. Külastati kooli laudakompleksi, hobutalli ja kalamaja. Kooli juhtkonna sõnul vajab kutsehariduskeskus suuri investeeringuid, et pakkuda õppuritele kaasaegseid tingimusi ning parimaid võimalusi teadmiste ja kogemuste omandamiseks.

Koolijuht Rein Oselin tõdes: „Koolil peab olema oma praktikalaut. Koroonaaeg näitas, et ettevõtetele loota ei saa, sest ühtegi talu enam külastada ei saanud.“ Järvamaa Kutsehariduskeskus on ainus põllumajanduslikku haridust pakkuv kool, kus on oma laudakompleks. Koolil on võimekus õppuritele näidata kogu tootmisahelat: alates seemne mulda panekust kuni piimaauto ära sõiduni. „Teooria ja praktika peavad käima käsikäes. Klassiruumid peavad olema laudas, tallis, töökojas, et teoreetilised teadmised klassis omandada ning need kohe ka praktikasse rakendada,“ arutles direktor laudas olevate ruumide üle.

Kooli taimekasvatuse tootmisjuht Karl Aru ütles, et suurimaid investeeringuid on vaja kuivati kompleksi, tahesõnnikuhoidla, sööda varumistehnika ja süsteemide digitaliseerimise jaoks. „Muidugi on soov ka traktorite baasi uuendada ja võimaldada õpilastel teha tööd „tarkade“ masinatega,“ täiendas Karl Aru tuleviku visioonidest rääkides. Täna on koolil hädavajalik tehnika olemas, aga Aru sõnul sellega innovatsiooni ei tee.

Kohumisel tulid jutuks veel loomaarsti abilise kutsestandardid, mis vajavad uuendamist. Lisaks on vaja uut standardit farmijuhi eriala loomiseks. Tänaseks on toimunud koolitusi samal teemal ja need on olnud väga populaarsed. Seega võib öelda, et nõudlust on sellise eriala järgi küll.

Pärast kooli juhtkonna ülevaate kuulamist ja lauda, talli ning töökoja külastust sõnas põllumajandusgrupi juhatuse liige Margus Muld: „Näeme, et kooli arenguks on vaja investeeringuid. On oluline tõsta kooli taset, et õpilaste arv saaks suureneda. Sektorisse on uusi spetsialiste vaja, aga esmalt peavad nad saama kvaliteetse ja kaasaegse hariduse.“

Eelmine luguMikro- ja väikeettevõtete põllumajandustooteid aitab töödelda ja turundada toetus
Järgmine luguKoda pakub tööd keskkonnavaldkonna juhile