Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 9. nädal

TEISIPÄEV, 25. veebruar
25.
veebruaril kell 14 toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) sisendit 2021-2024 turismiprogrammi maaelu võtmes, kutsutud EASi esindajad.
25. veebruaril kell 12.30–16.00 toimub Maaeluministeeriumi väikeses saalis põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istung. Päevakorras on vabatahtliku päritolumärgistuse juhend, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, väärtuslikku põllumajandusmaad käsitleva seaduse eelnõu, Euroopa roheline kokkulepe, ministeeriumi haldusala põllumajandusandmete projektide tutvustus ning Veterinaar- ja Toiduameti ja Põllumajandusameti ühendamise ülevaade.
25. – 27. veebruarini toimub taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 tundi) Pärnus. Lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu. Grupp on täis.

 

KOLMAPÄEV, 26. veebruar
26.
veebruaril toimub Tartus, Tartumaa Põllumeeste Liidus (Jalaka 48, Tartu linn) taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale (11h). Kursusele registreerimine toimub Räpina Aianduskooli kodulehel https://www.aianduskool.ee/ulevaade-kursustest/ või tel: 796 1549 ja 5346 1209. Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja oma sülearvuti ning arvuti laadimise vajadusel ka pikendusjuhe.
26. veebruaril algusega kell 11.30 korraldab Eesti Maaülikooli aianduse õppetool tasuta infopäeva viinamarjadest. Ettekanded: Aianduse Innovatsiooniklastri 2019. aasta katsetulemused ja kogemused tootmisest. – Aianduse professor Kadri Karp, EMÜ; Viinapuude haigustest põhjustatud probleemid. – Taimekaitse teadur Kaire Loit, EMÜ; Erisused puuviljade ja marjade tootearenduses ja turustamises. – Veinimeister Tiina Kuuler, Valgejõe Veinivilla. Registreerimine: http://bit.ly/viinamari2020. Lisainfo: Kadri Karp, 5224167, e-post: kadri.karp@emu.ee.
26. veebruaril algusega kell 17 toimub Tartus  (Soola 1a) tasuta infopäev Mesilasemade kasvatamine Tartumaal. Lektor Valmar Lutsar. Grupp on täis.
26. veebruaril osalevad Maaeluministeeriumi juhtkond ja töötajad vabatahtlikena Toidupanga töös. Aitame toidu sorteerimisel ja väljastamisel, et see jõuaks enim puudust kannatavate inimeste ja peredeni.
26. veebruaril toimub EPKK  projekti BreedExpo juhtrühma koosolek Harjumaal Kaunissaare kogumiskeskuses. Pärast koosolekut kogumiskeskuse tutvustus ja presentatsioon tegevuse kohta ning ringkäik.

 

NELJAPÄEV, 27. veebruar
27. veebruaril toimub Brüsselis Copa töögrupp “From Farm to Fork”. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
27. ja 28. veebruaril toimub koolitus Aiandus mitteaianduskonsulendile – puuviljakasvatus Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1). 27. veebruaril toimub Maret Pritsi loeng e-õppe vormis. 28. veebruaril toimub praktiline õpe võimalusel Rõhul. Eelregistreerimine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8502&id_ay_toimumine=14504&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
27. veebruaril algusega kell 10 toimub infopäev Bioohutus piimaveisekasvatuses Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1 avatud ülikooli auditoorium III korrusel). Lektor: Alar Onoper, vanemloomaarst, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool. Teemad: Farmis esinevatest nakkushaigustest; Farmi bioohutuse kava loomine ja kava rakendamine. Infopäeval osalenutele väljastame digitõendi. Registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=10642&id_ay_toimumine=14464&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
27. veebruaril algusega kell 10 toimub Tartus, Maaülikooli aulas (Tartus, Kreutzwaldi 1)  Rapooli ja Saaten Unioni talveseminar. Teemad: Tervitussõnad. G.Indriunas, Rapool – Ring Balti esinduse juht; Miks valida RAPOOLI rapsisorte? R. Brand, Rapool Product Management International. Lühidalt RAPOOLI suvirapsi sortidest. V.Ralyte, Rapool-Ring Baltikumi tootejuht; RAPOOLI uute rapsisortide eelised. Dr. C. Oertel, talirapsi sordiaretaja DSV/Rapool; RAPOOLI sortidest ja katsetulemustest. V.Ralyte, Rapool-Ring Baltikumi tootejuht; Liblikõieliste tähtsus külvikorras. J. Böse, Liblikõieliste tootejuht NPZ/Saaten-Union; Hübriidnisu: uued standardid nisu saagikuses ja saagi stabiilsuses. Dr. M. Gils, Hübriidnisu sordiaretaja Nordsaat/Saaten-Union; Teraviljakasvatuse väljakutsed . F. Schirrmacher, Teraviljade tootejuht DSV. Inglisekeelsetele ettekannetele sünkroontõlge eesti keelde. Registreerimislink: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWcpj50AYVyh8fcv7L6WrmZITMVMvMVbGoLg0tHAE7j7CJ7Q/viewform.
27. veebruaril algusega kell 10 korraldab Harju Taluliit maakondliku infopäeva “Raamatupidamis- ja maksuseaduste muudatused 2019-2020”  Jüri alevis Rae Kultuurikeskuses (Aruküla tee 9). Käsitletavad teemad: 2019.a. majandusaasta lõpetamine põllumajandusettevõttes, aruandlus ja majandustegevuse analüüs. Erinevate ettevõtlusvormide (FIE, OÜ, TÜ) omavaheline võrdlus ja analüüs. Raamatupidamis- ja maksuseaduste muudatused 2019-2020. Lektor: Tiina Sisa – finantsmajanduse konsulent. Eelregistreerimine telefonidel 56953743 või e-meiliga tiiu.soans@gmail.com.
27. veebruaril toimub EPKK projekti BreedExpo töörühma koosolek EPKK kontoris Tallinnas.

 

REEDE, 28. veebruar
28. veebruaril toimub Pärnus taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja tasuta täiendkoolitus (12 tundi). Koolitus on mõeldud kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks. Lektor Kaja Marrandi. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGonM1F6L2q6tMFqpEgFl9pc8nK8qSlbGmRyCmySn7j4lUlg/viewform?vc=0&c=0&w=1.
28. veebruaril algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Võrumaal Navi seltsimajas tasuta infopäeva „Keskkonnasõbralik rapsikasvatus“. Lektor Tiiu Annuk käsitleb teemasid: Suvi ja talirapsi kasvunõuded (maa ettevalmistus, mullastik, lupjamise vajalikkus, külv jne). Keskkonnasõbralik väetamine: põhiväetised ja leheväetised, biopreparaadid. Enamlevinud kahjurid ja haigused ning uued probleemid. Keskkonnasõbralik taimekaitse: umbrohutõrje, kasvu reguleerimine, haiguste- ja kahjurtõrje. Registreerida: https://forms.gle/KyMHvo8WLabHQqAF9. Lisainfo: 508 7320 – Jaan Sõrra; 5302 6311 – Tiiu Annuk.

 

LAUPÄEV, 29. veebruar
29.
veebruaril algusega kell 9 toimub Viljandimaal, Olustvere Meekojas tasuta infopäev Mesilasemade kasvatamine Viljandimaal. Grupp on täis. Lektor Valmar Lutsar. Lisainfo telefonil 5650 1056.
29. veebruaril algusega kell 13 toimub Viljandimaal, Olustvere Meekojas tasuta infopäev Mesilasperede laiendamine Viljandimaal. Grupp on täis. Lektor Valmar Lutsar. Lisainfo telefonil 5650 1056.

 

ESMASPÄEV, 2. märts
2. märtsil toimub veebipõhine kursus Toiduohutuse tagamine koduköögis. Täiendõppekursus tutvustab toiduohutuse tagamise põhimõtteid koduköögis – mida kodukokana silmas pidada toidu varumisel, valmistamisel, serveerimisel ja säilitamisel nii pereliikmetele kui suuremale peoseltskonnale, et toiduohutus oleks tagatud. Täpsem info koolituse kohta ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=10662&id_ay_toimumine=14484&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
2. märtsil kell 11 korraldab Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Mahepõllumajanduse Koostöökoguga infopäeva mahesektori organisatsioonide esindajatele EMÜ Mahekeskuses (Eerika tee 2, Õssu küla, Tartumaa). Teemad: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027. Arutelu. Arutelu mahesektori aktuaalsetel teemadel. Lektorid: Airi Vetemaa (Mahepõllumajanduse Koostöökogu) ja Elen Peetsmann (Eesti Maaülikooli Mahekeskus). Eelregistreerimine: maheteave@gmail.com. Lisainfo: Elen Peetsmann, maheteave@gmail.com.
2. ja 3. märtsil korraldab Eesti Maaülikool tasuta koolituse teemal: “Koostöö arendamise meetodid” Vanatoa Turismitalus Muhu saarel (Koguva küla). Koolitajaks on Kristel Jalak, Kera OÜ täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener. Grupp on täis. Lisainformatsioon ja küsimused: taavi.kiisk@emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Taavi Kiisk).

 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

 

Eelmine lugu22.02.2021 – EPKK infopäev “Loomakasvatuse tehnoloogiad muutuvate keskkonnanõuete kontekstis”
Järgmine luguIlmus käsiraamat toidutootjatele turismiga alustamiseks