Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 42. nädal

Esmaspäev, 14. oktoober

14. oktoobril toimub Luxembourgis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu, kus põhiteemadena on päevakorras Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 arutelu, ühise põllumajanduspoliitika reformipakett ning turuolukord. Lisaks antakse ülevaade sigade Aafrika katkust ning biomajanduse konverentsist. Osalevad maaeluminister Mart Järvik, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Siim Tiidemann ja põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.

14. ‒ 18. oktoobril toimub Roomas ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioonis maailma toiduga kindlustatuse komitee 46. istung, kus arutatakse toiduga kindlustatuse ja toitumuse trende ning väljakutseid üle maailma. Nädala kulminatsioon on 16. oktoobril maailma toidupäeval. Maaeluministeeriumist osaleb välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna nõunik Galina Jevgrafova.

14. oktoobril toimub Brüsselis Copa-Cogeca ja komisjoni ÜPP teemalised töögrupi koosolekud. Räägitakse selle aasta ilmastikuoludest, ÜPP reformi arengutest, satelliitide jm tehnoloogia kasutamisest kontrollimisel, ÜPP rohelisest arhitektuurist, strateegilistest plaanidest jpm. Osaleb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna nõunuk Meeli Lindsaar.

14. oktoobril toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutatakse jätkusuutlikku arengut maapiirkondades, kutsutud MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Leader Liidu, Maaeluministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Maaelu Edendamise SA ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE); loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) (ruum L 332).

14. – 16. oktoobril toimub Tartus Eesti Maaülikoolis (Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 III korrusel ruumis A 303) koolitus Taimekasvatus konsulendile – Seemnekasvatus ja sordiaretus. Täpsem info ja registreerumine SIIN.


Teisipäev, 15. oktoober

15. oktoobril toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutatakse 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), Maaeluministeeriumi valitsemisala osa tutvustus ning loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE), kutsutud maaeluminister Mart Järvik; maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE).

15. oktoobril toimuvad Brüsselis Copa-Cogeca ja komisjoni mahetootmise töögruppide koosolekud. Räägitakse maheturu olukorrast, hiljuti jõustunud mahetootmise reegleid, kontrolli jm käsitlevate delegeeritud aktide rakendamisest liikmesriikides, ÜPP tulevikust, biomajandusest jpm. Osaleb Airi Vetemaa Mahepõllumajanduse Sihtasutusest.


Kolmapäev, 16. oktoober

16. oktoobril toimub Brüsselis Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja Soome ja Euroopa Komisjoni korraldatav kõrgetasemeline arutelu Euroopa kestliku toidupoliitika tuleviku kujundamise üle, kus osalevad Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja Olavi Petron ning Eesti Vabariigi alalise esinduse nõunik põllumajandusküsimustes Reili Kivilo.

16. oktoobril kohtub Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu ja juhatuse esindus Riigikogu Keskerakonna, EKRE, Isamaa ja Reformierakonna fraktsioonide esindajatega, et arutada 2020. aasta riigi eelarvet põllumajandustootmise vaatevinklist. Lisainfo: EPKK nõukogu esimees Olav Kreen, tel 514 2124.

16. – 19. oktoobril toimub Euroopa piimaliidu EDA aastakoosolek Viinis, kus räägitakse olulisimatest poliitilistest ja turu trendidest. Osalevad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron, Eesti Põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner ja Valio Eesti tegevjuht Maido Solovjov.

16. oktoobril Türi Kultuurikeskuse klaassaalis (Hariduse 1, Türi, Järva maakond) toimuma pidanud infopäev Sööda keemiline ja bioloogiline ohutus ja kvaliteet jääb osalejate vähesuse tõttu ära. Lisainformatsioon: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.

16. oktoobril algusega kell 12 korraldab Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus Tartumaal Erto talus (Kõrenduse küla, Tartu vald) maheköögiviljakasvatuse tasuta esitluspäeva. Esitluspäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustusliku koolitusena. Teemad: Erto talu tutvustus, köögiviljakasvatuses kasutatav tehnika. Maheköögiviljakasvatuse katsed Erto talus. Esitlustegevuse läbiviija: Margo Mansberg (Erto talu OÜ). Eelregistreerumine SIIN (eelistatult) või e-mailil maheteave@gmail.com.

16. oktoobril algusega kell 10 toimub Järvamaal Säreveres (Tehnikumi 3, ruumis 21) täienduskoolitus “Lambakasvatuses kasutatavad valve- ja ajajakoerad, töötamine koertega”. Lektor Liilia Tali. Täpsem info ja registreerimine SIIN.


Neljapäev, 17. oktoober

17. oktoobril toimub Brüsselis Copa-Cogeca ja komisjoni põllumajanduse rahvusvaheliste aspektide töögrupi koosolek. Räägitakse Brexitist, komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni mõtetest kaubanduse tuleviku teemal, rahvusvahelistest kaubanduslepingutest, Copa-Cogeca lobby-tegevusest Mercosuri teemal jpm. Osaleb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna nõunuk Meeli Lindsaar.

17. oktoobril kell 13 toimub Sakus (Teaduse 4/6 saalis) Põllumajandusuuringute Keskuse 20. aastapäeva seminar „Põllumajandusuuringute Keskus ajas ja ruumis“.

17. oktoobril kell 10 toimub „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ (PõKa 2030) juhtkomisjoni istung. Koosolekul on kavas tutvustada PõKa 2030 eelnõu uut versiooni, anda lühiülevaade eelnõule laekunud ettepanekutest ning mõjude eelhindamise lõpparuande ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande põhitulemustest.

17. oktoobril algusega kell 9 toimub Raplamaal lambakasvatustaludes Männiku Piimalambad OÜ-s Ohekatus ja Tooma Talus Paismaal täienduskoolitus “Lambakasvatuses kasutatavad valve- ja ajajakoerad, töötamine koertega”. Lektor Liilia Tali. Täpsem info ja registreerimine SIIN.

17. oktoobril algusega kell 10 toimub infopäev Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses Tartus Eesti Maaülikoolis (Kreutzwaldi 56/1, auditoorium A 305). Õppejõud Piret Kalmus, PhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent. Teemad: Ravikulude vähendamine läbi karjatervise programmide. Karjas levivate haiguste registreerimine ja analüüs. Vasikate enamlevinud haiguste avastamine ning ravivõtted. Udarapõletike avastamine ning ravivõtted. Kinnisperioodiaegne udarapõletike tõrje. Registreerumine SIIN.


Reede, 18. oktoober

18. oktoobril toimub Tartus Eesti Maaülikooli visioonikonverents „TARKUS TOIDAB – 100 aastat emakeelset põllumajanduslikku kõrgharidust“, millega tähistatakse emakeelse põllumajandusliku kõrghariduse 100 aasta juubelit. Registreerumine ja info SIIN.

18. oktoobril toimub Põltsamaal, Carl Schmidt’i Majas (Kesk 4 koolitus Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile: äri- ja turundusstrateegiad. Täpsem info ja registreerumine SIIN.

18. oktoobril algusega kell 11 korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tasuta infopäeva “Loomakasvatusökonoomika ja finantsteadmised loomakasvatuses” Kuremaa lossis (Lossi 1, Kuremaa, Jõgeva mk).Teemad: Tulemusmõõdikud piimatootmises ja nende kasutamine ettevõttes – Rando Värnik, EMÜ. Registreerumine SIIN. Lisainformatsioon: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee.


NB! 31. oktoobril ja 1. novembril toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatav esimene EPA – Eesti põllumajanduse aastanäitus 2019, mis toob kaheks päevaks Tartusse sektori tipptegijad. Huvilised saavad end suuremale osale seminaridest kirja panna SIIN.

 

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

Eelmine lugu09.10.2020 – Ühistegevuse konverents „Tootearendus – kuidas jõuda tooraine tootjast edukaks töötlejaks“
Järgmine lugu14.-15.10.2020 – EPA Eesti põllumajanduse aastanäitus 2020