Põllumajanduse ja maaelu eelinfo 11. nädal

ESMASPÄEV, 9. märts
9. märtsil toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutatakse “Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu, kutsutud on maaeluminister Arvo Aller.
9. märtsil toimub Riigikogu keskkonnakomisjoni istung, kus toimub arutelu metsataimede tootmise üle Eestis.
9. märtsil korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Sakus PMKs (Teaduse 4/6) seemneproovivõtjate koolituse. Teemad: proovivõtmise juhendi läbitöötamine; videomaterjalide vaatamine; praktiline proovivõtmine; labori külastus; PMAIS-i tutvustus – Piia Puusepp (PMA). Koolitajad: Kristina Soon ja Mari Jürman. Registreerimine 9. märts Saku: https://forms.gle/3W68VwGCmVDCJdEy8.
9. märtsil toimub Tartus Eesti Maaülikooli Metsamajas (Kreutzwaldi 5, õppeklass 0A7) tasuta infopäev Täppisviljeluseks kogutud andmete kasutamine. Teemad: Põlluandmed täppisviljeluses (Toomas Tõrra, Eesti Maaülikool). Täppisviljelustarkvara ja andmehaldus (Jaanus Kilgi, Eesti Maaülikool). Täppisviljeluse praktiline kogemus (Tõnis Soopalu, Kaarli Agro OÜ). Täppisviljelustarkvara ja andmehaldus (Jaanus Kilgi, Eesti Maaülikool).
9. kuni 11. märtsini toimub Rakveres taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 t). Lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu. Lisainfo: Järvamaa Kutsehariduskeskus, telefon: 5329 2188, E-mail: ruth.turk@jkhk.ee.

TEISIPÄEV, 10. märts
10. märtsil toimub Riigikogu maaelukomisjoni istung, kus arutatakse maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE), kutsutud on Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad.
10 . – 12. märtsini toimub Saksamaal Rostockis projekti BalticBiomass4Value (BB4V) avakonverents, kus osalevad EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus ja EPKK keskkonnavaldkonna juht Riina Marustšak.
10. ja 11. märtsil toimub Pärnus EPKK projekti Liivimaa Maitsed lõpuüritus.
10. märtsil algusega kell 9 toimub Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskoolis koolitus Veiste söötmine. Grupp on täis. Koolitusel osalemine eeldab algteadmisi ja kogemusi piimalehmade täisratsioonilise segusööda ja söödaratsiooni koostamise põhimõtetest ning luba EPJ serverisse „Vissuke“ sisselogimist. Teema: Vasikate ja noorloomade söötmine. Õppe sisu: piimaperioodi vasikate söötmine; noorloomadele söötmine; söömust mõjutavad tegurid. Lektor K. Mõtus, M.Oeselg.
10.märtsil toimub Valgamaal, Hallimäe talus koolitus Lambapügamise õiged ja ohutud töövõtted (10 tundi). Lektor Mats Meriste. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRnYAtAervhjeJ4jIiVtHkd1-N9chi0wl96GbOPGSXMI93rg/viewform?vc=0&c=0&w=1.
10. märtsil algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Jõgeva kultuurikeskuse keldrisaalis tasuta infopäeva „Vedel- ja tahkesõnniku toitainete sisalduse kalkuleerimine (arvutusvahend). Arvutuslike näitajate vastavus keemilise analüüsi tulemustega“. Lektor on Allan Kaasik EMÜst. Vastuvõtmisel on seadus, peaks hakkama kehtima selle aasta lõpus, kus pole enam vaja sõnnikuproove võtta ega analüüsida, piisab tutvustatava arvutusvahendi kasutamisest. Teemad: Sõnnikuproovi võtmise metoodika. Miks on reeglite järgimine oluline. Sõnnikuproovi keemiline analüüs. Analüüsi metoodikate mõju tulemustele. Sõnnikuproovi keemiline analüüs vs arvutuslik meetod. Registreerida: https://forms.gle/m8ArBbFZHT6DrVJo6. Lisainfo: 508 7320.
10. ja 11. märtsil toimub koolitus Lihaveisekasvatuse alused (56 t) Säreveres. Lektorid on: Kristjan Reino, Mirja-Mai Urve, Anne Pavlenko, Jaanus Vessart, Pille-Riin Puskar. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRnYAtAervhjeJ4jIiVtHkd1-N9chi0wl96GbOPGSXMI93rg/viewform?vc=0&c=0&w=1.
10. märtsil kell 13 – 16.15 toimub Äripäeva tasuta veebiseminar “Igaüheõigus”. Veebiseminaril „Igaüheõigus“ räägitakse sellest, millised on võõra maatüki ja veekogu kasutamise reeglid Eestis. Maaomaniku perspektiivist lähtudes käsitletakse kõike seda, mida tal võiks olla oluline teada seoses tema maa kasutamisega looduses viibijate poolt. Teemad: Võõral maatükil viibimise üldised reeglid. Telkimise ja lõkke tegemise reeglid. Loodussaaduste korjamine võõral maatükil. Veekogu avalik kasutamine. Kalapüük igaüheõiguse osana. Kallasraja avalik kasutamine. Erisused kaitstavate loodusobjektide puhul. Maaomanikule tema maatükil viibimisega tekitatud kahju hüvitamine. Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo EnvirLaw partner ja vandeadvokaat Mirjam Vili. Lisainformatsioon on leitav https://pood.aripaev.ee/veebiseminar-igauheoigus.
10. märtsil algusega kell 17.30 toimub Tallinnas (Akadeemia tee 21/1, 5. korrus) tasuta infopäev Tööd suurmesilas ja mesilashaigustega toimetulek. Lektor Mario Kalvet. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/1VwVSelPqwNinqt3m6e1N0GJughbwh3aUGNMpC722ZcI/viewform?edit_requested=true.
10. märtsil korraldab Euroopa maaeluvõrgustik Brüsselis seminari „Tuleviku LEADER kujundamine“.
10. märtsil toimub Brüsselis EIP-AGRI Innovatsiooni allrühma kohtumine.

KOLMAPÄEV, 11. märts
11. märtsil kell 13
toimub Tallinnas (Pärnu mnt 141, 12. korrus) Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja lihatoimkonna koosolek. 
11. ja 12. märtsil toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekohas ja lambakasvatustaludes tasuta koolitus Esmased esmaabivõtted lambakasvatuses (26 tundi). Lektorid Liilia Tali ja Katrin Tähepõld. Käsitletavad teemad: Loomatervisliku seisundi hindamine, terve/haige looma tunnused. Traumad ja vigastused. Traumade profülaktika. Esmaabi võtted ja vahendid traumade korral. Esmaabi lammaste poegimisel. Tallede kaasasündinud anatoomilised probleemid. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRnYAtAervhjeJ4jIiVtHkd1-N9chi0wl96GbOPGSXMI93rg/viewform?vc=0&c=0&w=1.
11. märtsil algusega kell 10 toimub Tartus Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1a) teaduslik-praktiline konverents “Agronoomia 2020”. Lisainfo ja ettekanded: http://pk.emu.ee/teadusinfo/konverents-agronoomia/agronoomia2020/; http://taim.etki.ee; http://www.pikk.ee. Registreeruda: http://pk.emu.ee/teadusinfo/konverents-agronoomia/agronoomia2020/registreerumine/.
11. märtsil algusega kell 10 korraldab Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus välislektoriga mahetaimekasvatuse tasuta infopäeva Pärnus, Nooruse Majas (Roheline 1b). Lektorid: Põhilektor on Hubert Stark (mahetootja ja koolitaja, Austria) ja Margo Mansberg (Erto Talu). Teemad: Regeneratiivse põllumajanduse uuringutest ja olukorrast Euroopas (Margo Mansberg). Regeneratiivne lähenemine põllumajandusele: Mulla keemilised, füüsikalised ja bioloogilised omadused ja protsessid ning taimede toitumine. Infopäeval on järeltõlge saksa keelest eesti keelde. Registreerimine Pärnusse: https://forms.gle/ZE7X1UkC12aBiQzB7.
11. kuni 13. märtsini toimub Järvamaal Säreveres koolitus Suurloomade esmaabi “Terve loom – suurem kasum”. Lektor Ulvi Martin. Grupp on täis. Lisainfo: Tel: 5329 2188, E-mail: ruth.turk@jkhk.ee.
11. – 13. märtsini toimub Põlvas, Tercare Koolituskeskuses (Metsa 1) taimekaitse tasuta aluskoolitus professionaalsele kasutajale (22 tundi). Lektorid Kaja Marrandi ja Marek Kõbu. Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja oma sülearvuti ning arvuti laadimise vajadusel ka pikendusjuhe. Lisainfo: Tel: 5329 2188, E-mail: ruth.turk@jkhk.ee.

NELJAPÄEV, 12. märts
12. märtsil toimub Brüsselis Copa-Cogeca poliitikaid koordineeriva komitee igakuine koosolek. Räägitakse ÜPP tulevikust, elurikkuse ja talust lauale strateegiatest, kliimaseadusest, Just-üleminekufondist, EL-ÜK suhetest, rahvusvahelistest kaubandusläbirääkimistest, Copa seminarist juurdepääsu kohta maakasutusele, mis toimub 24. märtsil, innovatsiooniauhinnast naisfarmerile, Deloitte’i uuringust komisjoni töögruppide tõhususe kohta jm. Lisainfo: Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, est.chamber@skynet.be.
12. märtsil kell 10 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis taimekaitse nõukogu kohtumine, kus muu hulgas tutvustatakse integreeritud taimekaitse suuniseid, pestitsiidide mõju meemesilastele ja kimalastele ning taimekaitsevahendite alternatiive. Nõukogus osalevad keskkonna- ja põllumajandusorganisatsioonide esindajad, teadusasutused ning mesindusorganisatsioonid.
12. märtsil algusega kell 10 korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit Jõgeval Eesti Taimekasvatuse Instituudis seemneproovivõtjate koolituse. Teemad: proovivõtmise juhendi läbitöötamine; videomaterjalide vaatamine; praktiline proovivõtmine; labori külastus; PMAIS-i tutvustus – Piia Puusepp (PMA). Koolitajad: Kristina Soon ja Mari Jürman. Registreerimine 12. märts Jõgeva: https://forms.gle/ad9Gr3qSKGJ6N3HM8.
12. märtsil algusega kell 10 korraldab Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus välislektoriga mahetaimekasvatuse tasuta infopäeva Tartus, Eesti Maaülikooli Metsamajas (ruum 1A5, Kreutzwaldi 5). Lektorid: Põhilektor on Hubert Stark (mahetootja ja koolitaja, Austria) ja Margo Mansberg (Erto Talu). Teemad: Regeneratiivse põllumajanduse uuringutest ja olukorrast Euroopas (Margo Mansberg). Regeneratiivne lähenemine põllumajandusele: Mulla keemilised, füüsikalised ja bioloogilised omadused ja protsessid ning taimede toitumine. Infopäeval on järeltõlge saksa keelest eesti keelde. Registreerimine Registreerimine Tartusse: https://forms.gle/Koprx5Qy1cgCtUMi6.
12. märtsil algusega kell 9 toimub taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja tasuta täiendkoolitus (12 tundi) Rakveres. Koolitus lõpeb eksamiga. Lektor Kaja Marrandi. Koolitus on mõeldud kehtiva taimekaitsetunnistuse pikendamiseks. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGonM1F6L2q6tMFqpEgFl9pc8nK8qSlbGmRyCmySn7j4lUlg/viewform?vc=0&c=0&w=1.

REEDE, 13. märts
13. märtsil kell 10 toimub Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu koosolek Järvamaal Väätsal.
13. märtsil algusega kell 9 toimub Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskoolis koolitus Veiste söötmine. Grupp on täis. Koolitusel osalemine eeldab algteadmisi ja kogemusi piimalehmade täisratsioonilise segusööda ja söödaratsiooni koostamise põhimõtetest ning luba EPJ serverisse „Vissuke“ sisselogimist. Teema: Piimalehmade söötmisest tulenevate ainevahetushaiguste hindamine. Õppe sisu: millised jõudluskontrolli andmed iseloomustavad ainevahetusalast olukorda farmis; kuidas monotoorida; praktilised võtted ainevahetuse hindamiseks farmis. Lektor P. Kalmus. Osalejatele väljastatakse tunnistus.
13. märtsil toimub Tartus Eesti Maaülikooli Tehnikamajas (Fr.R.Kreutzwaldi 56/1, avatud ülikooli õppeklass) tasuta täiendoolitus Toidu säilitamisnõuete määramine. Info ja registreerimine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7903&id_ay_toimumine=14265&systeemi_seaded=3,1,12,1,.
13. märtsil algusega kell 13 toimub Raplamaal Raikküla Kultuurikeskuses seemnesektori tasuta infopäev – mida tuleb teada sertifitseerimisest? Infopäeval meenutatakse seemnetootmise seadusandluses eelmisel hooajal rakendunud muudatusi, vahetatakse kogemusi ja arutatakse, mida ning kuidas tõhusamalt teha. Esinevad Maaeluministeeriumi, PMA, seemnekasvatajate ja sordiomanike esindajad. Teemad: Kogunemine, sissejuhatus (Karen Rätsep, Seemneliit). Ülevaade muudatustest seemneseadusandluses 2019-2020 (Kristiina Digryte, Maaeluministeerium). Muudatuste elluviimine seemnete sertifitseerimises, 2019 hooaja kogemused (Piia Puusepp, PMA). Seemneproovide võtmisest ja analüüsist (PMK). Seemnekasvataja kogemus ja arvamused (Marge Ajaots). Sordiomaniku/-esindaja hinnang süsteemile (Pille Ardel, ETKI/Seemneliit). Registreerumine: google vormi http://bit.ly/sertIP kaudu VÕI seemneliit@seemneliit.ee.
13. märtsil toimub koolitus Küüslaugu kasvatuse põhitõed Järvamaal Säreveres. Lektor Priit Põldma. Täiendav info: Ruth Türk, ruth.turk@jkhk.ee, +372 5329 2188.

LAUPÄEV, 14. märts
14. märtsil toimub õpiring „Mesiniku aastaring Saaremaal“ Hellamaa külas Muhu saarel. Rohkem infot kodulehel: http://alustamealgusest.ee/projektid/mesindusvaldkonna-projektid/pria-rahastus. Telefon: 5029006 – Marianne Rosenfeld. E-kiri: mesilaspere@gmail.com või alustamealgusest@gmail.com.
14. märtsil algusega kell 10 toimub Põlvas, Kohvik-klubis Aal Fr.Tuglase 2) tasuta infopäev mesinikele – mesindusettevõtte vajadused ja võimalused. Käsitletavad teemad: Mesiniku võimalused meetootmise suurendamiseks. Mesilasperede toetuse taotlemine. Investeeringutoetuste taotlemine. Arvepidamine mesilas. Majandustulemuste kajastamine aruannetes. Lektorid: Maire Valtin – mesinduse nõustaja, tegevmesinik; Ulvi Ajalik – Põlvamaa Põllumeeste Liidu konsulent. Osalemisest palun teatada tel. 56608028 või pltl@estpak.ee.
14. märtsil algusega kell 10 toimub Tallinnas (Akadeemia tee 21/1 viiendal korrusel) tasuta infopäev Mesilasemade kasvatamine. Lektor Valmar Lutsar. Lisainfo telefonil 5650 1056. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/1ZLtEOBQsE89Rv1cV5c2uomEXTvLoWfdi82_ZHFgIWxU/viewform?edit_requested=true.
14. märtsil algusega kell 14 toimub Tallinnas (Akadeemia tee 21/1 viiendal korrusel) tasuta infopäev Mesilasperede laiendamine. Lektor Valmar Lutsar. Lisainfo telefonil 5650 1056. Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/1ZLtEOBQsE89Rv1cV5c2uomEXTvLoWfdi82_ZHFgIWxU/viewform?edit_requested=true.

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

Uue nädala ürituste kohta saatke palun lühiteave reedeti kella 12-ks e-posti aadressile info@epkk.ee.

Eelinfo koostas Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda.

 

Eelmine luguTaimekaitse ajalugu
Järgmine lugu11.03.2021 – EPKK infopäev “Sõnniku ja silo käitlemise nõuded lihaveise-, lamba- ja kitsekasvatajatele”