Põllumajandus-Kaubanduskojal seisab ees uue nõukogu valimine

Foto: Mana Kaasik

Eesti suurim põllumajandus-, toidutööstuste, maa- ning metsamajanduse ettevõtjaid ühendav katusorganisatsioon valib endale 2. juunil järgmiseks kolmeks aastaks uue nõukogu. Nõukogu on koja juhtorgan, kes suunab koja arenguid ja tegevussuundi. Alanud on koja liikmesettevõtete ja -organisatsioonide omavahelised läbirääkimised kandidaatide esitamiseks.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus märkis, et uuel nõukogul on vastutusrikas ülesanne: kujundada üle 7000 liikmega üleriigilise organisatsiooni edukat toimimist ja arengut tänases keerulises geopoliitilises olukorras. „Ees seisavad tõsised väljakutsed, et varustada inimesi jätkuvalt toidu ja taastuvate ressurssidega ning samal ajal tagada loodussäästlik majandamine. Uue nõukogu ülesandeks on kujundada strateegiaid, mis aitavad muutuvates oludes põllumeestel, toidutootjatel ja metsaomanikel ühiskonna ootustele ja vajadustele vastata. Oluline on seista selle eest, et neid arenguid toetaks soodne poliitiline keskkond,“ ütles Sõrmus.

„Eesti põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori strateegiline tähtsus seisneb nii igapäevase toidujulgeoleku tagamises kui kodumaiste bioressursside pakkumises. Põllumajandusmaa ja mets on oluline ressurss, mille jätkusuutlik kasuta­mine annab riigile võimaluse biomajanduse arendamiseks, majanduskasvu soodustamiseks ja keskkonna­hoidlikkuse suurendamiseks. Üha tähtsamaks muutub ka taastumatutest loodusvaradest sõltuvuse ning kasvuhoonegaaside õhkupaiskamise vähenda­mine,“ lisas koja juht.

Koja liikmed jagunevad nelja gruppi: põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad, maamajandusettevõtjad ja metsandusettevõtted; ja nimetavad nõukogu liikmed järgmiselt: põllumehed nimetavad kuus liiget, toidutööstused kolm liiget, kaks liiget nimetavad teised maamajandusettevõtjad ja ühe liikme metsaettevõtjad. Nõukogu valimistega samal ajal toimuvad ka koja neljas grupis juhatuse valimised.

Nõukogu liikmeks ja gruppide juhatuse liikmeks saavad kandideerida koja liikme juhtorgani liige või koja liikme juhtorgani poolt volitatud füüsiline isik, kes on andnud selleks kirjaliku nõusoleku. Kandidaate võivad esitada kõik koja liikmed vastavalt sellele, millisesse gruppi nad kuuluvad. Koja liikmete nimekirja gruppide kaupa leiab EPKK kodulehelt: https://epkk.ee/liikmed/

Kandideerimiseks tuleb EPKK juhatusele aadressil info@epkk.ee saata hiljemalt 27. maiks kell 9 kandidaadi kirjalik ettepanek ja kandidaadi nõusolek. Kandidaadi ettepanekus või nõusolekus peavad sisalduma:

  • Kandidaadi nimi
  • Esindatav ettevõte/ühing
  • Ametikoht
  • E-posti aadress
  • Telefoni number
  • Postiaadress
  • Lühike info kandidaadi tutvustamiseks

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nelja grupi koosolekud gruppide juhatuse liikmete ja nõukogu liikmete valimiseks toimuvad 2. juunil pärast koja üldkoosoleku lõppu algusega kell 16.00 VSpa konverentsikeskuses (Riia 2, Tartu).

Eelmine luguVälismaalaste seaduse väljakuulutamine loob vajalikku selgust
Järgmine luguPõllumajanduskoda: Loomade heaolu on loomakasvatuse nurgakivi