PM online: Riigikogu liige Aivar Kokk täiendavatest otsetoetustest

22. oktoobril kommenteeris Riigikogu maaelu komisjoni liige Aivar Kokk tulevaks aastaks planeeritavate täiendavate otsetoetuste teemat. “Usun, et parteideülene kokkulepe valitseb ka Eesti põllumeeste toetamisel. Euroopa Liidu ühtsest põllumajanduspoliitikast tingitud ebavõrdsuse tõttu on nad sunnitud ka järgmisel aastal läbi ajama palju väiksema toetusrahaga kui nende konkurendid mujal Euroopas. Jutt käib riigisisesest otsetoetusest, mida on eelarve eelnõus ette nähtud eraldada 24,3 miljonit eurot ja mis peaks tasandama Euroopa Liidu ebavõrdse toetuspoliitika tagajärgi Eestis,” ütles Kokk Postimehes.

“Keegi ei tea, millised näevad välja Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika toetused aastal 2014, kui algab uus eelarveperspektiiv, sest seda pole veel otsustatud. Ent vähemalt tuleval aastal, mil riigil on veel võimalik oma põllumehi ebavõrdses konkurentsiolukorras toetada, tuleb meil seda ka teha, “selgitas Aivar Kokk ja jätkas: “Kaalul pole tegelikult ei rohkem ega vähem kui Eesti kapitalil põhinev põllumajandustootmine. Pole saladus, et mitmesugustel põhjustel raskustesse sattunud Eesti talud ja farmid on meil müüdud välismaalastele, kelle stardipositsioon on tänu nende kodumaal makstavatele toetustele siin parem.”

“IRL pole välisinvesteeringute vastu, kuid me oleme ka kodumaise kapitali poolt. Oleme selle poolt, et äris, kaasa arvatud põllumajandus, oleks turuosalistele tagatud võrdsed võimalused. See tähendab, et kui Euroopa Liit ei suuda tagada meie põllumeestele turul võrdseid tingimusi, peame tegema seda ise – kuni saame seda teha.”

“Tõenäoliselt valitseb selleski parteidel konsensus, sest kui suutsime riigisiseseid otsetoetusi maksta kõige hullematel kriisiaastatel, kui eelarve vähenes nagu kevadine lumi, oleks imelik, kui me seda nüüd eelarve kasvades enam teha ei tahaks,” lisas Kokk.

Lee eelarve kohta ka: /6152

Eelmine luguEesti tootjad osalevad Euroopa ühel tähtsaimal toidumessil Pariisis
Järgmine luguToidumessid Helsingis ja Tallinnas