Piimafoorum Rakveres – kas miljon tonni piima on unelm või reaalsus?

7. novembril toimub Rakveres AQVA Konverentsikeskuses Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja traditsiooniline Piimafoorum, kus põhitähelepanu all on Eesti piimasektori tulevik. Foorumil küsitakse, kas Eestile on jõukohane saavutada Eesti piimanduse strateegias seatud eesmärk toota miljon tonni piima aastas ning mida peaks selleks tegema?

„Kuna meie elamise ja tegutsemise koht siin geograafilisel laiusel on sobilik rohu kasvuks ja see võimaldab kvaliteetse piima tootmist, siis on Eesti põllumehed arendanud välja Euroopa ühe parema tõukarja. Suudame seetõttu piima toota palju rohkem kui Eesti tarbijad suudavad seda kohapeal tarbida,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron.

„Lähiaastatel on Eesti piimasektor suures muutumises, mistõttu on väga oluline koos piimatootjate ja -töötlejatega vaadata tulevikku ja teha koos plaane, kuidas toorpiima väärindada, et saaksime sektoris tegutsevate tootjate toodangule anda rohkem lisandväärtust,“ rõhutas Saron.

Väga oluline on ühistegevuse ja vertikaalse koostöö arendamine, ühistulise piimatöötlemise erinevate võimaluste, ettevõtjate ja ühistute koostöö tagamine.  Samuti tuleb soodustada piimatoodete tarbimist, toetades ja tõhustades tarbijate teavitust kohalikest kvaliteetsetest kõrgema lisandväärtusega toodetest. Aastataguse kriisi valguses räägitakse ka, kuidas kasvatada sektori kindlustunnet ja stabiilsust.

„Eesti eeliseks on piimafarmide kõrge tehnoloogiline tase ning piimatoodang, mis on Euroopas jätkuvalt parimate seas. Selleks, et olla edukas ka edaspidi, peavad meil olema ühised arusaamad ja tegevuskavad farmist tarbijani,“ rõhutas piimasektori tulevikuvaadet Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja piimatoimkonna esinaine Pilleriin Puskas.

Rakvere muutub Eesti piimanduse pealinnaks lausa kaheks päevaks, sest homme jätkuvad seal nii Eesti kui Euroopa piimanduse parimate asjatundjate osalusel arutelud meie piimasektori ekspordivõimaluste üle. Piimafoorumi ja sellele järgneva piimanduse ekspordiseminari kava leiab EPKK kodulehelt.

Piimafoorumi toimumist toetab Euroopa Liit loomakasvatuse valdkonna pikaajalise teadmussiirde pikaajalise programmi raames.

Eelmine luguUuring: Põllukultuuride pinnast jäi ebasoodsate ilmaolude tõttu 15% koristamata
Järgmine luguKaubandusbarjääride kõrvaldamine on piimatoodete eduka ekspordi eeltingimus