Piimafondi stipendiumi laureaadid sillutavad teed targemale piimatootmisele

Foto: shutterstock.com

Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi fond andis esmakordselt välja kuus Piimafondi stipendiumi ergutamaks maaülikooli üliõpilaste ja teadlaste pühendumist oma uurimistöös piimanduse ja loomakasvatusega seotud teaduslikke ja innovatiivsete teemade käsitlemisele.

Välja otsustati anda kuus stipendiumit järgmistele üliõpilastele:

  • Johanna Matto teemaga „Kitsepiima kaseiinimitsellide suuruse mõju piima laapuvusele“ (juhendaja Vilma Tatar);
  • Vilma Tatar teemaga „Kitse- ja lambapiima koostise ja osakeste suurusjaotuse mõju tehnoloogilistele omadustele“ (juhendaja Ivi Jõudu);
  • Priit Karis teemaga „Piimalehma varurasvade hulga mõju nende ainevahetusele ja tervisele“ (juhendaja Hanno Jaakson);
  • Kertlin Kallasmaa teemaga „Kinnisperioodiaegsed udaranakkused ning nende ravi“ (juhendaja Piret Kalmus);
  • Anri Aino Elisa Timonen teemaga „Mycoplasma bovis’e poolt põhjustatud udaranakkuste levimus ja riskitegurid Eesti piimaveisekarjades“ (juhendaja Piret Kalmus);
  • Maksim Runin teemaga „Rasvkoe oksülipiinid ja proinflammatoorsed tsütokiinid ning nende seos poegimiseelse varulipiidide hulga ja insuliiniresistentsusega piimalehmadel“ (juhendaja Katri Ling).

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimehe ja Joosep Tootsi Fondi nõukogu esimehe Roomet Sõrmuse sõnul sooviti stipendiumi abil kasvatada üliõpilastes huvi uurimistööde vastu, mis oleksid seotud kvaliteetse piima tootmisega läbi väärtusahela söödatootmisest ja loomakasvatusest kuni piima väärindamiseni.

„Piimafondi loomiseks andis tugeva tõuke paari aasta tagune sügav kriis piimanduses, mis pani otsima lahendusi, kuidas kindlustada kodumaise piimatootmise kestlikkus. Otsustasime panustada teadmiste kasvule Eesti piimatootmises,“ selgitas Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on piimandus meie põllumajanduse kõige suurem tootmisharu, mistõttu on selle temaatika toetamine olulise tähtsusega kogu Eesti põllumajanduse tulevikku silmas pidades. Jätkusuutlikust piimandusest saame rääkida vaid juhul, kui meil on heade teadmistega piimakarjakasvatajad, kel on oma töös võimalik tugineda teadusuuringutele.

Ühe stipendiumi suurus on 1500 eurot, mis jaguneb uurimistöö läbiviiva üliõpilase ja töö juhendaja vahel – 1000 eurot üliõpilasele ja 500 eurot juhendajale.

Piimafondi stipendium moodustus OÜ Maxima Eesti, MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond kokkuleppest luua Eesti piimatootjate sihtkapital, mille loomiseks annetas OÜ Maxima Eesti „Joon Eesti piima!“ rinnamärkide ja külmkapimagnetite müügist laekunud tulu – 10204 eurot. Kutsume ettevõtteid üles toetama piimafondi, et piimandusalast uurimistööd saaks toetada ka tulevikus.

Lisainfo: Roomet Sõrmus, EMÜ Joosep Tootsi Fond, tel 52 058 57, roomet.sormus@epkk.ee

Eelmine luguPõllumajanduskoja juhid kohtusid uue maaeluministriga
Järgmine luguKümne Eesti toidutootja tooted said pääsukesemärgi