Nõuandeteenistuse koordineerimist ootavad ees suured muutused

Täna teatas ministeerium, et alates 1. aprillist on nõuandeteenistuse uueks koordineerijaks jälle Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK). Süsteemi otsustavat muutmist põhjendati vajadusega lõpetada aastaid kestnud vaidlused, kes keda peaks nõustama ja millist nõuannet oleks vaja pakkuda. Samuti on ummikusse jooksnud erinevate osapoolte pikad kõnelused uue nõuandesüsteemi loomise üle.

Nii luuaksegi Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse koordineeriva keskuse töö koordineerimiseks EPKK nõukogu juurde nõuandeteenistuse kõrgem koordinatsioonikomitee (NKKK), mille koordinaatoriks saab endine koordineeriva koordineerimiskeskuse koordinaator.

 

Täna kirjutas minister alla ka määrusele, mille kohaselt saavad alates 1. jaanuarist 2014 maaelu arengukava kaudu nõuandetoetust taotleda vaid need ettevõtted, kes on hiljemalt 1. septembriks 2013 esitanud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale liitumisavalduse. Nõuandetoetuse süsteemi muutmise eesmärgiks on luua tugev ja ühtne löögirusikas, kus ühe katuse alla on koondunud nii nõuandeteenistuse koordineerimise koordineerimine kui nõuandeteenuse tarbijad. Nii saab nõuandeteenuse kujundamisel kõige paremini arvestada klientide vajaduste ja nõustajate võimalustega.

Nõuandeteenistuse koordineerimises tehtavad muudatused aitavad otsustavalt kaasa Eesti säästva arengu riikliku strateegia „Säästev Eesti 21“, konkurentsivõimekava „Eesti 2020“, Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse arengukava, Eesti maaelu arengu strateegia, Eesti piimanduse strateegia, Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020, arengukava Lõimuv Eesti 2020, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia 2014-2020, Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020, Eesti regionaalarengu strateegia 2020, Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030, Eesti taastuvenergia tegevuskava ja Eesti kosmosevaldkonna strateegia eesmärkide saavutamisele, märgitakse ministri määruse seletuskirjas.

Eelmine luguEesti põllumehed võivad pääseda keerulisest toetusõiguste süsteemist
Järgmine luguPõllumajandustoodangu väärtus oli mullu ligi 900 miljonit eurot