Metsandusfoorum: Kuidas sektor suudab saavutada kokkulepitud kliima- ja keskkonnaeesmärgid?

Foto: shutterstock.com

14. oktoobril toimus Tartus ERMis Eesti põllumajanduse aastanäituse raames Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Metsandusfoorum, kus metsaomanikud ja metsatemaatikast huvitatud inimesed arutasid, kuhu ja kuidas edasi.

Foorumi videosalvestust saab 22. oktoobrini jälgida siin: https://www.erm.ee/et/content/metsandusfoorum-est.

Metsandusfoorum kutsub kuulajaid kaasa mõtlema hetkel metsaomanike ja sektori ettevõtjate südameil olevatel teemadel. Ettekannete spekter puudutab nii globaalseid kui kohaliku tähtsusega teemasid. Vaatame koos kuhu suunda viib meie metsanduse Euroopa Liidu roheleppes kokkulepitu, uurime kuidas sektor suudab saavutada kliima- ja keskkonnaeesmärgid. Arutleme kuidas kõige selle valguses tuleks metsi majandada ja toodetut väärindada.

“Põllumajandus-Kaubanduskoda esindab läbi oma liikmete enam kui 5000 metsaomanikku. Eesti ja Euroopa Liidu metsade jätkusuutlik majandamine on väga oluline, samas rõhutame, et eesmärkide täitmiseks rakendatavad meetmed ei tohi seada ohtu metsandussektori elujõulisust,” ütles koja põllumajandusvaldkonna juht Meelika Sander-Sõrmus.

Ta selgitas, et Euroopa uue metsastrateegia eesmärk on toetada jätkusuutlikku metsamajandamist, kuid strateegia keskendub peamiselt keskkonnaalastele aspektidele ning sotsiaalmajanduslikud aspektid on jäänud tahaplaanile. “Samas on suurem osa Euroopa Liidu metsadest eraomandis, mistõttu on strateegia rakendamisel ja seatud eesmärkide saavutamisel metsaomanike toetus ning kaasatus võtmetähtsusega. Metsaomanikud tunnevad oma metsa ja oskavad valida enda majandatava metsa jaoks kõige sobivamaid majandamispraktikaid, mis arvestavad riiklike õigusaktide ja jätkusuutliku metsamajandamise printsiipidega. Täna on aga metsaomanike jaoks üks suurimaid väljakutseid ebakindlus tuleviku suhtes. Seetõttu vajavad nad poliitilist ja majanduslikku tuge ning selgelt ja terviklikku lähenemist,” selgitas ta.

Kindel on see, et meie metsaomanikud ja -majandajad teadvustavad, kui oluline on strateegiaga soovitud eesmärkide täitmine ja on valmis sellesse igati panustama. Samas ei saa uue poliitika elluviimine toimuda sektori rolli ja panust teadvustamata ning nende huvisid ja ettepanekuid arvestamata. Kindlasti soovib sektor näha pikka perspektiivi.

Foorumil saavad sõna oma ala tippspetsialistid – Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre, Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist Mati Valgepea, Eesti Maaülikooli vanemteadur Jürgen Aosaar ja Eesti Maaülikooli professor Hardi Tullus. Praktilise vaate toob osalejateni tänavune parim metsamajandaja, Lepasaare Puit OÜ juht Gunnar Lepasaar.

Vestlusvoorus arutavad Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja, metsandusekspert, riigikogu liige Heiki Hepner, Keskühistu Eramets TÜ tegevjuht Priit Põllumäe ja Eesti Maaülikooli vanemteadur Jürgen Aosaar metsa väärindamise teemadel, vaagides puidutööstuse rolli süsiniku sidumisel.

Päeva juhib ajakirjanik Kristo Elias.

Foorumi päevakava:

8.30 Kogunemine ja registreerimine

9.00 – 9.10 Konverentsi avamine

9.10 – 9.35 Mida toob Euroopa Liidu rohelepe kaasa metsandussektorile? Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre

9.35 – 10.05 LULUCF-i uuringu tutvustus: metsandussektori võime panustada kliimaeesmärkidesse. Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist Mati Valgepea

10.05 – 10.35 Metsade süsiniku sidumise ja talletamise võime ning selle seosed metsade majandamisega. Eesti Maaülikooli vanemteadur Jürgen Aosaar

10.35 – 11.00 Kohvipaus

11.00 – 11.30 Püsimetsandus, kas see on Eestis võimalik? Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor Hardi Tullus

11.30 – 12.00 Jätkusuutlik metsamajandus praktikas. Parim metsamajandaja 2021, Lepasaare Puit OÜ juht Gunnar Lepasaar

12.00 – 12.30 Vestlusvoor: Metsa väärindamine – milline on puidutööstuse roll süsinikusidumises?

Vestlusvoorus osalevad: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja, metsandusekspert, riigikogu liige Heiki Hepner, Keskühistu Eramets TÜ tegevjuht Priit Põllumäe ja Eesti Maaülikooli vanemteadur Jürgen Aosaar

12.30 – 12.35 Konverentsi lõpetamine

12.35 ühine lõuna messikeskuses ja messikülastus

Foorumi korraldamist toetab Euroopa Liit. Osalemine on tasuta.

Lisainfo: Meelika Sander-Sõrmus, tel. 555 33 789, e-post: meelika@epkk.ee

 

Eelmine lugu13.-14.10.2021 – EPKK seminar „Toitainete bilanss – tähtsus põllumajanduses, võimalikud lähenemised ja kalkulaatorid“
Järgmine luguKonverents Maheturg 2020 keskendub mahetootmise tulevikuväljavaadetele