Maheturg 2019: ekspordile orienteeritud Eesti mahesektor vaatab ka siseturu suunas

Foto: shutterstock.com

Täna, 31. oktoobril toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis põllumajanduskoja konverents Maheturg 2019, mille keskseks teemaks on mahetoidu pakkumine koolides ja lasteaedades. Konverentsil analüüsitakse ka maheturu olukorda ja väljavaateid ning põllumajanduspoliitika arengusuundi.

„Eesti kuulub mahepõllumajandusliku maakasutuse poolest Euroopa Liidu edukamate riikide hulka. Mahetootjad kasutavad rohkem kui viiendikku meie põllumaast. Mahetootmisel on suur osatähtsus ekstensiivses loomakasvatuses – nii lihaveise kui lambakasvatuses. Eesti maheteraviljakasvatajad on suuresti ekspordile orienteeritud,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul soodustab mahetootmist pärituul, sest keskkonnakaitselised eesmärgid on väga olulisel kohal tuleviku Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikas ja uue Euroopa Komisjoni prioriteediks on rohemajanduse edendamine.

Mahesektori kitsaskohaks võib jätkuvalt pidada mahetooraine vähest väärindamist, et tarbijateni jõuaks mahemärgiga lõpptooted. Mahetoidu tarneahelate arendamisest Taanis räägib Euroopa põllumeeste katusorganisatsiooni Copa-Cogeca mahetöögrupi esinaine Lone Andersen. Taanis on teatavasti väga hästi arenenud mahetoodete tarbijaturg.

Konverentsil avaettekandega esineva Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu sõnul on mahepõllumajanduse arengusuundadest rääkides pikalt olnud dilemmaks, kas keskenduda ekspordile või kohaliku mahetoidu tarbimisele. Mahesektori areng on näidanud, et keskenduda saab mõlemale. Lisaks ekspordi hoogustumisele areneb ka mahetoitlustamine – sellega tegeleb Eestis teadlikult juba 26 ettevõtet, sealjuures toitlustamise ökomärk on kasutusel 18 toitlustuskohas.

„Samas on palju veel teha, et Eesti mahetoit jõuaks veelgi enam meie enda ja eksportturgude toidulaudadele. Siinjuures on võtmeküsimuseks kujunemas tarneahelate arendamine, et lisaks tootmisele läbimõeldult panustada töötlemisse ja toitlustamisse,“ rõhutas Sigmar Suu.

Konverentsil käsitletakse põhjalikult teemat, mis puudutab mahetoidu pakkumist koolides ja lasteaedades. Tartu linna kogemust selles valdkonnas tutvustab Sirle Sõstra Tartu Linnavalitsusest. Lastevanemate ootustest koolitoidule ja mahetoitlustuse juurutamisest räägib MTÜ Rõuge Kool esindaja Brit Vahter. Margus Timmo Setomaa Liidust ja Lõuna-Eesti Toiduvõrgustiku eestvedaja Kaja Kesküla arutlevad teemal, kas ja mida võiks võtta eeskujuks mahetoidu pakkumise kogemusest Taani ja Rootsi lastele.

Mahetootmise nurgakiviks on tarbijate usaldus, mistõttu räägib Anu Nemvalts Põllumajandusametist konverentsil mahekontrolli ja usaldusväärsuse tagamisest mahesektoris. Airi Külvet tutvustab kvaliteedikava rakendamise kogemust mahedas lihaveisekasvatuses.

Maheturu konverents toimub täna algava Eesti Põllumajanduse Aastanäituse EPA2019 raames, millel on esindatud üle 100 põllumajandussektori ettevõtte. Aastanäituse raames korraldatakse üle 50 erineva seminari ja konverentsi ning toimuvad Põllumeeste Autopäevad. Homme toimub EPA2019 raames ka Aianduse visioonikonverents ja õhtul peetakse ERMis üle pooletuhande osavõtjaga lõikuspidu. Vaata lisaks www.epamess.ee. Mahekonverentsi päevakava leiab SIIT.

Lisainfo: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus, tel 520 5857, e-kiri: roomet.sormus@epkk.ee

Eelmine luguTartus avatakse homme Eesti Põllumajanduse Aastanäitus EPA2019
Järgmine luguEPA2019 programmi avas täna lamba- ja kitsekasvatajate aastakonverents