Maaelukomisjon: Eesti piima hind ei tohi alla jääda naabritele

Lehmal on oluline roll süsihappegaasi sidumisel. Foto: EPKK

Riigikogu maaelukomisjon kohtus 13. aprillil toimunud istungil piimandussektori esindajatega, et arutada piima madala hinna ja piimakarjade jätkusuutlikkuse üle ning püüda leida võimalusi olukorra parandamiseks.

Istungil osalesid Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) piimatoimkonna esimees Pillerin Puskar, EPKK nõukogu aseesimehed Jaanus Murakas ja Tanel-Taavi Bulitko, nõukogu liige Margus Muld ja EPKK juhatuse liige Meeli Lindsaar.

EPKK esindajad tõid istungil murekohana välja, et mitmed kaubandusketid müüvad kõige odavamat joogipiima tootmiskuludest madalama hinnaga. Koda on ebaausate kauplemistavade seaduse eelnõu menetlemisel ettepaneku keelustada toote müük alla omahinna ilma tarnija selge loata, v.a juhul kui toote säilivusaeg on peatselt lõppemas ja soovitakse vältida liigset toidu raiskamist. Selline keeld lõpetaks poodides toimuva hinnasõja, mis kasvatab tarbijates tunnet justkui piim on ja peabki olema odav, isegi veest odavam.

Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm toonitas, et ei saa leppida ka sellega, et piima hind poes on tunduvalt alla omahinna, kuna see ei anna võimalust jätkusuutlikuks tootmiseks. „Tekib küsimus, miks peaks piima müüma odavamalt kui vett ja miks jääme piima hinna osas alla oma naabritele,“ ütles Tamm. Esimees osutas, et arutelu eesmärk oli algatada diskussioon, mille tulemusel võiks jõuda selleni, et nii piima tootjad kui ka tööstused saaksid õiglase hinna ja oma töö eest väärika tasu.

Samuti tõdesid koja esindajad, et piimakarjade arvukus on langustrendis. Elu on näidanud, et likvideeritud karjade asemele uusi enam ei teki. Piimandus kaotab tegijad nii töötajate puuduse kui töötajate ja farmiomanike kõrge vanuse tõttu. Paljud piimatootjad on läinud üle teravilja kasvatusele.Lisaks tootjate ühistulisele tegevusele on ka teistsugune trend – tööstused ostavad kokku piimafarme.

„Meie kõigi eesmärk on, et Eesti piimakari ei väheneks. Praegu on Eestis üle 80 000 lehma ja nagu täna kuulsime, siis kaaluvad nii mõnedki talud piimakarja pidamise lõpetamist, samas kui Eestil on potentsiaali palju suuremaks lehmakarjaks,“ sõnas Tamm. Ta lisas, et komisjon sai tänaselt istungilt palju mõtteainet ja tuleb selle teema juurde kindlasti tagasi.

Piimaturu madalseis tundub olevat läbi saamas ja keskmine hind on tõusmas. Istungil peatuti pikalt piima hinnastamise mudelil, palju on räägitud kuivainepõhisest hinnamudelist. Tulevikku vaadates on oluline Eesti piimatööstuste efektiivsuse tõus.

EPKK nõukogu liige Margus Muld tõi murekohana välja piimatootmise omahinna tõusu. Kui varasemalt on tootmise keskmine omahind olnud ca 300 eurot/t, siis praeguseks on kõikide tootmissidendite hind – sööt, energia, maa, palgad  – suurenenud ning tootmiskulude tase on jõudnud juba 320-340 euroni.

Istungil tuli teemaks ka antibiootikumide kasutamine piimakarjakasvatuses. EPKK juhatuse liikme Meeli Lindsaare sõnul oleme olukorras, kus loomade ravimine on odavam kui ennetus. Koda teinud maaeluministeeriumile korduvalt ettepaneku probleemide leevendamiseks töötada välja teatud loomahaiguste ennetusprogrammid.

Põllumajandussektori toetamise osas rõhutasid koja esindajad, et oluline on tagada meie tootjatele ausad konkurentsitingimused võrreldes lähinaabritega. Lisaks peaks riik seisma selle eest, et tootjad ja töötlejad saakside tegeleda oma põhitegevusega, mitte tõestama igapäevaselt oma tegevuse olulisust ning pidevalt kohanduma kasvavate ootuste ja nõudmistega.

Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm märkis, et Eesti piimatootjad on Euroopa ja maailma mastaabis edukad, mis näitab sektori võimekust ja potentsiaali. „Me ei tohiks neid võimalusi maha mängida ja peame edaspidigi püsima turu konkurentsis,“ sõnas Tamm. Ta lisas, et piimatooted on hea ekspordiartikkel. „Me ei saa aga leppida sellega, et veerand kogu toodetavast piimast viiakse teistesse riikidesse. Peame suutma toorpiima ise väärindada ja raha Eestisse jätta. Eesti tööstusel on valmidus piima rohkem ümber töödelda olemas.“

Komisjoni liige Ivari Padar ütles, et olukorra parandamiseks tuleb üle vaadata toetused piimatootjatele ning piima hind peab sektori püsimiseks ja arenemiseks tõusma, jäädes seejuures vastuvõetavaks tarbijale. „Eesti piimandussektori säilimiseks on vajalik, et piima hind ei jääks alla naaberriikidele. See aitaks ühtlasi kaasa sellele, et eksport ja siseturg oleks tasakaalus ning väärindaksime ka oma toorpiima Eestis, mitte välismaal,“ lausus Padar.

Istungil osalesid Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) piimatoimkonna esimees Pillerin Puskar, EPKK nõukogu aseesimehed Jaanus Murakas ja Tanel-Taavi Bulitko ning liige Margus Muld, EPKK juhatuse liige Meeli Lindsaar, AS Selver ostudirektor Katrin Riisalu ning Maaeluministeeriumi kantsler Tiina Saron.

Eelmine luguUuest vaktsineerimiskavast peab selguma ka toidutootjate vaktsineerimise väljavaade
Järgmine luguJärgmise aasta riigieelarve peab toetama rohepööret põllumajanduses