Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu kinnitas COVID-19 erakorralise toetuse ühikumäärad

Autor: MENU Meedia

Põllumajandustootjad said 15.-22. märtsini e-prias taotleda erakorralist toetust, mis leevendab osaliselt COVID-19 pandeemiast tingitud majanduslikku kahju. Sõltuvalt valdkonnast makstakse toetus välja kas Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) või Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni Ameti (PRIA) poolt. Toetuse kogueelarve on 15,8 miljonit eurot, millest MES maksab välja 3,8 miljonit eurot järgmiselt: lihaveisekasvatus 2,2 miljonit, maheteravilja kasvatus 1,5 miljonit ja mahemunakanade kasvatus 0,1 miljonit.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu kinnitas ühikumäärad täna, 11. juunil. Ühikumäärad arvestas PRIA välja tuginedes taotletud ühikute hulgale, läbiviidud kontrollide tulemustele ja toetusteks eraldatud eelarvele.

MESi nõukogu poolt kinnitatud ühikumäärad on järgmised:

maheteravilja kasvatus 33,61 eurot teravilja hektari kohta;

mahemunakanade kasvatus 4,39 eurot kana kohta;

lihaveisekasvatus 26,97 eurot lihaveise kohta;

ammlehmade kasvatus 39,45 eurot ammlehma kohta

Kõik toetused makstakse MESi poolt välja hiljemalt 30. juuniks 2021. aastal.

Infot MESi poolt makstavate erakorralise toetuse valdkondade kohta saab MESi kodulehelt.

Eelmine luguKäimas on konkurss Eesti tuntuima toidumärgise taotlemiseks
Järgmine luguTasakaalus taimekaitse tagab ohutu toidu meie toidulaual