Kutsetunnistuse sai üle poolesaja noore põllumajandusspetsialisti

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kui põllumajanduse valdkonna kutseandja ning kutsekoolide koostöös on tänaseks kõik 2021. aastaks planeeritud põllumajandusvaldkonna kutseeksamid läbi viidud. Septembris toimus koostöös Järvamaa Kutsehariduskeskusega kalakasvataja kutseeksam ning oktoobris koostöös Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga taime-, veise- ning lamba- ja kitsekasvataja kutseeksamid. Kutse anti kokku 56 noorele oskustöötjale.

Kokku andis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda põllumajanduse valdkonnas tänavu kutsetunnistuse 279 kutseeksami läbinud oskustöölisele või spetsialistile, mida on mõnevõrra vähem aasta varasemaga. Kutse saajad jagunevad taime- ja loomakasvatuse, kalakasvatuse, loomaarsti abilise ja hobuhooldaja erialade vahel. 2020. aastal anti kutsetunnistus 327 spetsialistile ja oskustöötajale.

„Põllumajandussektor vajab hädasti heade oskustega spetsialiste ja oskustöötajaid. Paraku on tänavu põllumajanduse valdkonna kutse saajaid vähem kui möödunud aastal. Julgustame noori põllumajanduserialasid valima, sest nagu kirjandusklassikaski on öeldud: Eestimaa vajab haritud põllumehi,” sõnas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna nõunik Kaisa Vahtmäe.

Vahtmäe sõnul on hea tõdeda, et Eestis pakutav haridus on väga heal tasemel ning vajalikud teadmised on võimalik kõigil soovijatel omandada.

Kõik tänavu sügisel kutseeksamil osalejad läbisid eksami positiivse tulemusega. Kutsetunnistused jagunesid järgnevalt:

  • Kalakasvataja, tase 4 – 5 õpilasele;
  • Taimekasvataja, tase 4 – 22 õpilasele;
  • Veisekasvataja, tase 4 – 19 õpilasele;
  • Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4 – 10 õpilasele.

Põllumajandus-Kaubanduskoda soovib kõigile lõpetajatele palju õnne ning edu põllumajandusega tegelemisel ja valdkonna arendamisel. Samuti tänusõnad kutsekoolidele hea koostöö eest.

Eelmine luguHariduslikud videoklipid tutvustavad vastutustundliku taimekaitse tähtsust
Järgmine lugu09.11.2022 EPKK infopäev “Bioohutuskava koostamine ja rakendamine mäletsejatele”