Kutse infopäevale Sööt, sööda ohutus ja sööda käitlemine

28. novembril korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Maaeluministeeriumi tellimusel Türi Kultuurikeskuse klaassaalis  (Hariduse tn 1, Türi) sihtrühmale tasuta infopäeva “Sööt, sööda ohutus ja sööda käitlemine”. Infopäeval osalemiseks palume kindlasti kuni 23. novembrini REGISTREERIDA osalemissoov SIIN või  www.pikk.ee (vt sündmuste kalender). Eelregistreerimine on oluline vajalike dokumentide vormistamiseks ning toitlustuse tellimiseks.

PÄEVAKAVA

09:30 – 10:00 – Tervituskohv
10:00 – 10:30 – Antibiootikumiresistentsus, sh söötadest tuleneda võiv risk – Piret Kalmus, EMÜ
10:30 – 11:00 – Mahe loomakasvatuse söötmise nõuetest – Reet Roosimägi, PMA
11:00 – 11:30 – Toidu ja sööda kiirhoiatussüsteem ehk RASFF – Elle Männisalu, VTA
11:30 – 12:00 – Kohvipaus
12:00 – 12:30 – Nõuetest, mida peab järgima mahesööda tööstuslik tootja ja turustaja – Marika Ruberg, MeM
12:30 – 13:00 – Ülevaade muudatustest söödavaldkonna õigusaktides – Eda Ernes, MeM
13:00 – 13: 40 – Loomasööda maaletoojate  kogemused – Anu Hellenurme (Anu Ait OÜ) ja Valter Orro (Dimedium AS)

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames.

Lisainformatsioon: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee

Rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

logod

 

Eelmine luguKutse üleriigilisele metsanduse infopäevale
Järgmine luguEuroopa Komisjoni teatises ÜPP tuleviku kohta nähakse vajadust ühtlustada põllumajanduse otsetoetusi