Kasahstan on Eesti lihaveistele suure potentsiaaliga eksporditurg

Möödunud nädalal Nursultanis toimunud Kasahstani suurimal põllumajandusmessil KazAgro/KazFarm tutvustati ka Eesti tõuloomakasvatust. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Tõuloomakasvatajate Ühistu ja Lihaveisekasvatajate Seltsi koostöös osaleti näitusel ja korraldati meie tõuloomakasvatuse tutvustamiseks seminar Kasahstani loomakasvatajatele. Visiidi käigus kohtuti ka kolme suurima Kasahstani tõuaretusorganisatsiooniga ning külastati kohalikke lihaveisefarme.

„Eesti loomakasvatus on rahvusvaheliselt üsna hästi tuntud – meil on heal järjel tõuaretustöö, kõrge produktiivsusega kari, tõuveiste müügist huvitatud farmerid ning heal tasemel karja tervis. Selleks, et veiste eksporti edukalt korraldada, peab olema väga lai suhtlusvõrgustik erinevate riikide karjakasvatuse organisatsioonidega. Tõuloomakasvatajate ühistul on välja kujunenud tihe koostöö Kasahstani suurimate aretus-, aga eriti lihaveisekasvatajate organisatsioonidega, mis loob head eeldused lihaveiste ekspordi laiendamiseks,“ ütles Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko.

„Elusveiste eksport on kujunenud põllumajandusvaldkonnas oluliseks ekspordiartikliks. Eesti veisekasvatajad ekspordivad kolmandatesse riikidesse aastas keskelt läbi 6000 tõulooma, mis on elusveiste müügil kõige kõrgema lisandväärtusega. Kokku müüakse Euroopa Liitu ja eksporditakse aastas ca 60 000 veist,“ selgitas Bulitko.

„Kasahstani karjakasvatajad hindavad kõrgelt Eesti tõuaretajate tööd ning on huvitatud oma karja geneetilise võimekuse tõstmisest ja kontaktidest meie loomakasvatajatega. Tõuveiste ekspordi laiendamisel on oluline ka meie kohalike farmerite omavaheline koostöö ja soov uutele turgudele panustada,“ ütles Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi esinaine Jane Mättik.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja algatusel sai 2019. aasta aprillis alguse kolm aastat vältav rahvusvaheline koostööprojekt „BreedExpo“, mille käigus edendatakse kolme riigi – Eesti, Läti ja Soome – põllumajandustootjatele võimalusi tõuloomade ekspordiks uutele turgudele väljaspool Euroopa Liitu. Projekti kaasabil toetatakse lihaveise- ja piimandussektoris tegutsevaid põllumajandustootjaid tõuloomade ekspordivõimaluste leidmisel ja laiendamisel uutel turgudel – Kasahstanis, Gruusias ja Ukrainas. Projekti tegevusi viiakse ellu klastripõhiselt, kaasates koostöösse ka kohalikud tõuloomakasvatajate esindusorganisatsioonid.

„Eesti, Läti ja Soome põllumeeste ühendused on süvitsi tegelenud valitud sihtturgudega, sealhulgas loomakasvatajate koolitamise, kohapealsete farmide nõustamise ning farmikülastuste korraldamisega. Hea meel on tõdeda, et meie tõuloomad on eksportturgudel hinnatud ja nõutud. Oluline on seegi, et viimaste aastate jooksul on tekkinud väga hea koostöö nii põhja- kui lõunanaabritega, mis annab meie veisekasvatajatele lisavõimalusi tõuloomade ekspordipotentsiaali kasutamiseks,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Eelmine luguAlanud on kandidaatide esitamine noore loomaarsti/loomakasvataja stipendiumile ja preemiale
Järgmine lugu25.10.2022 Konverents „Aasta Põllumees 2022: põlvkondade vahetus põllumajanduses“