Infopäevad “Toiduohutuse õigusaktid”

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab kaks infopäeva teemal “Toiduohutuse õigusaktid”.

Infopäevad toimusid
21. märtsil Tallinnas, Kreutzwald hotelli konverentsisaalis ja
22. märtsil Tartus, Kantri hotelli konverentsisaalis.

Infopäeva ettekanded:

Akrüülamiid – Maia Radin, toidujärelevalve büroo juhataja
Uuendtoit – Ebe Meitern, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist
Ametlik kontroll – Martin Minjajev, toiduohutuse osakonna juhataja
Toitumisalase teabe esitamine. Toidu päritolu või lähtekoha esitamine – Külli Johanson, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist
Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon – Külli Suurvarik, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist
Hügieeninõuete ja toiduseaduse planeeritavad muudatused – Ingrid Vesmes, toiduhügieeni büroo juhataja

 

Infopäevadel käsitletakse erinevaid uusi toiduohutuse õigusakte, nii neid, mis on lähiajal jõustunud või jõustuvad, aga ka neid, mis on vastuvõtmise või arutelu-etapis. Ettekanded teevad ja küsimustele vastavad Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna ametnikud.

Infopäevad algavad kell 10.

Infopäevadele oodatakse toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevaid füüsilisi isikuid ja ettevõtteid (v.a kala- ja kalatoodete valdkond). Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Palun registreerige infopäevale SIIN.

Oigusaktide infopaevade kava

Infopäevad toimuvad toiduohutuse alase teabe edastamise teadmussiirde pikaajalise programmi raames, mille eesmärk on tõsta toidutoorme ja toidu tootmise ning töötlemisega tegelevate põllumajandusettevõtjate, teiste toiduettevõtjate ning ettevõtete töötajate ja seeläbi ka elanikkonna toidu ja toiduohutuse alast teadlikkust. Infopäevade hanke ühised täitjad on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Toiduainetööstuse Liit, OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus ja Eesti Maaülikool.

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

mak_ja_eu_logo_2014_2020_h_col_text

Eelmine luguTudengimess ootab tööandjaid messile
Järgmine luguTasuta infopäevad “Natura 2000 toetus erametsamaale ja siseriiklikud metsandustoetused”