Info ukraina tööjõu kohta

Foto: shutterstock.com

Eestisse sõjapakku jõudnud töötajate palkamine on hetkel seadustega paigas. Neil töötajail aga, kelle lühiajaline tööluba on peagi lõppemas, neil on vaja hetk veel oodata – nende töötamist reguleerivad seadusemuudatused on koondatud ja esitamisel veel sel nädalal valitsusele. Loodetavasti võetakse välismaalaste seaduse vajalikud muudatused vastu aprilli alguses.

Seega on vaja antud ajahetkel teada, et kui juba siin enne 24. veebruarit viibinud ukrainlaste töötamise periood on täis, siis ei tohi praegu edasi töötada, ent Eestist lahkuma ei pea. Töötaja eest vastutab senine tööandja.

Töötamise jätkamiseks tuleb ära oodata välismaalaste seaduse muudatus, mis eeldab Riigikogu menetlust. Seadusemuudatusega võimaldatakse neil ukrainlastel, kes on Eestis lühiajaliselt töötanud juba enne 24. veebruarit, ent kelle töötamise periood on läbi, töötamise perioodi aasta võrra pikendada. Juhul, kui leevendusteks olulised seadusemuudatused ei takerdu parlamendis, võiksid muudatused jõustuda umbes kuu jooksul.

Oluliseim informatsioon, mis puudutab hetkeolukorda ukrainlaste palkamisel ja seaduslikul töötamisel Eestis:

Seoses Ukraina kodanike töötamisega Eestis on oluline teada, et:

 • Euroopa Liit on kõigile Ukraina sõjapõgenikele, kes on Ukrainast lahkunud alates 24. veebruarist, andnud ajutise kaitse (lisainfo). PPA tegeleb Eestis alates kolmapäevast (09.03) ajutise kaitse elamislubade andmisega. EL ajutine kaitse saanud ukrainlased saavad Eestis töötada ja kasutada tööturuteenuseid samadel tingimustel nagu Eesti inimesed (välismaalaste seadust sel juhul ei kohaldata, kehtib miinimumpalga maksmise nõue).
 • Valitsus kavandab välismaalaste seadusest tuleneva lühiajalise töötamise (LTR) palgakriteeriumi ajutist muudatust, et hõlbustada juba enne 24. veebruarit Eestisse tulnud ukrainlaste palkamist. Kõik sedalaadi leevendused eeldavad seadusemuudatust ja Riigikogu menetlust ning võtavad seetõttu mõnevõrra aega.

Seniks, kuni muudatused ei ole jõustunud, kehtivad järgmised reeglid:

 • Ukraina kodanikud, kel on viisa või muu viibimise alus lõppenud, saavad Eestis PPA peadirektori korraldusega edasi viibida, ent kui töötamise periood (LTRi puhul 365 päeva 455 järjestikuse päeva jooksul ja hooajatöö puhul 270 päeva 365 päeva jooksul) on täis, ei saa nad praegu Eestis edasi töötada. Töötamise jätkamiseks tuleb oodata seadusemuudatust, mis loodetavasti jõustub lähima kuu jooksul.
 • Ukraina kodanikud, kel on viisa või muu viibimise alus lõppemas, ent kel ei ole LTRi puhul 365 päeva ja hooajatöö puhul 270 päeva täis, saavad järelejäänud töötamisperioodiks kasutada uut LTRi. Tööandja saab LTRi taotleda PPA iseteeniduskeskkonnas. Töötamise jätkamiseks tuleb oodata seadusemuudatust, mis loodetavasti jõustub lähima kuu jooksul.
 • Viibimisaluse pikendamist eraldi viisa või muu viibimise aluse pikendamiseks taotleda vaja ei ole. NB! Kõik Ukraina kodanikud saavad Eestis edasi viibida, ent viibimisalus ei anna automaatselt õigust töötamiseks.
 • Kui Eestisse viisavabalt või viisaga tulnud Ukraina kodanik (kes ei taotle pagulasstaatust ega EL ajutist kaitset) leiab endale Eestisse saabudes ajutise töökoha, peab tööandja registreerima lühiajalise töötamise.
 • Ajutise viibimisalusega inimestel, kel ei ole tööandjat ja töökohta, ei ole praegu õigust end tööotsijana registreerida ega töövahendust saada. Ukrainlastele Töötukassa teenustele ligipääsu andmine eeldab seadusemuudatust, mis võtab mõnevõrra aega.

Lisainfo:

 • Vastused paljudele ukrainlaste palkamisega seonduvatele korduma kippuvatele küsimustele leiate SIIT. Julgustame ettevõtjaid pidevalt lehte külastama, kuivõrd sealset informatsiooni ajakohastatakse pidevalt.
 • Ukrainlaste palkamist puudutavate küsimuste korral on teil võimalik pöörduda ka maakondliku osakonna tööandjate konsultandi poole, kelle kontaktid on leitavad SIIT.
 • Sotsiaalministeeriumi webinari “Kuidas pakkuda tööd sõjapõgenikele Ukrainast?” saab järele vaadata SIIT.
 • Sotsiaalministeeriumi koostatud kokkuvõtet webinarist saab lugeda SIIT.
 • Ajakohast infot saab ka 10.03 Vikerraadio “Reporteritunni” saate esimesest pooltunnist, kus Töötukassa esindaja rääkis põhjalikult ukrainlaste palkamisest ja mh ka EL ajutise kaitse rakendamisest. Järelekuulamise link on SIIN.

UUS! Valitsus võttis 16. märtsil vastu määruse, millega pikendatakse Ukraina kodanikele lühiajalise Eestis töötamise lubatud aega 31. maini.

Siseminister Kristian Jaani selgitas, et määrusega pikendatakse nende Ukraina kodanike Eestis töötamise õigust, kes ei saa siin ajutist kaitset taodelda, kuna viibisid ja töötasid Eestis enne 24. veebruari, mil Putini režiim tungis nende kodumaale kallale, ja kelle registreeritud lühiajalise töötamise periood on lõppenud või lõppemas. „Neil on Eestis viibimiseks seaduslik alus ja määrusega lubatakse neil Eestis töötada kuni 31. maini. Selleks ajaks on loodetavasti vastu võetud vajalikud seadusmuudatused, millega sihtrühma töötamisele ei kohaldata välismaalaste seaduses lühiajalise töötamise sätteid,“ rääkis Jaani.

Lisaks sätestatakse, et kui määruse jõustumise ajal on Ukraina kodaniku lühiajalise töötamise registreering kehtiv, siis töötamise jätkamisel sama tööandja juures ei pea lühiajalist töötamist uuesti politsei- ja piirivalveametis registreerima. „Et võimaldada Ukraina kodanikele iseseisev toimetulek Eestis seadusliku viibimise ajal, on mõistlik, et nad jätkavad töötamist, kui neil on Eestis tööandja olemas,“ täpsustas siseminister.

Need Ukraina kodanikud, kelle lühiajaline töötamine on muutunud lubatud aja möödumise tõttu kehtetuks või lõppeb enne määruse jõustumist, peavad tegutsema seni kehtiva korra järgi. „Keegi hätta ei jää, nende tööandjal tuleb lühiajaline töötamine PPA-s lihtsalt uuesti registreerida. Hinnanguliselt on neid inimesi 500,“ ütles Jaani.

Määruse kehtestamiseks annab aluse 11. märtsist rakendatav hädaolukorra plaan. Määrus jõustub täna, kolmapäeval, 16. märtsil.

Eelmine luguHanede põllukahjustused võivad ulatuda 20 miljoni euroni
Järgmine luguMahetootmisega alustajad saavad hakata esitama tunnustamise taotlusi