Harjumaal tuvastati kodulinnul lindude gripp

Eriti ohtlikku lindude grippi nakatumine tuvastati Lääne-Harju vallas, Illurma külas asuvas A.K.S.S Grupp OÜ lindlas, kus on hetkel ca 20 lindu. Endiselt kehtib üle-eestiline kodulindude väljas pidamise keeld.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul seati linnupidamiskohale kitsendused. „Antud linnupidamiskoht asub piirkonnas, kus on veelindudel olnud suur suremus ning tuvastatud lindude grippi. Seetõttu on väga oluline jälgida bioturvalisuse nõudeid, sh vahetada jalanõud ja riided enne lindlasse sisenemist ning hoida linnud sisetingimustes. Muuhulgas ei tohi sellest lindlast linde välja viia ning taudipunkti likvideerimiseni on piiratud nii inimeste kui ka transpordi liikumine,“ ütles Sammel.

Esmane teade Põllumajandus- ja Toiduametile saabus eile (29.03). Ametile teadaolevalt saatis linnupidaja linnukorjuse laborisse uurimisele, millel tuvastati lindude gripp. Antud viirustüvi inimestele suurt ohtu ei kujuta, kuid tekitab emotsionaalset ja majandusliku kahju. Taudi tõttu hukatakse kõik talus peetavad linnud. Palume talupidaja osas mõistmist ja ametile töörahu taudi kolde likvideerimiskohas. Seejärel korraldab PTA linnupidamise ruumides täieliku puhastuse ja desinfektsiooni, pärast mida on teatud aja möödudes võimalik ruumid lindudega taasasustada. Kuna linnupidamiskoht on registreeritud PRIA registris, siis hukatud lindude eest on võimalik taotleda kompensatsiooni.

„Amet teostab järelevalvet kõikide linnupidajate üle, kes jäävad A.K.S.S Grupp OÜ lindlast kuni kümne kilomeetri raadiusesse Lääne-Harju, Harku, Saue vallas ja Keila linnas. Meile teadaolevalt on kümne kilomeetri raadiuses 21 linnupidamishoonet. Lisaks juba kehtivale lindude seespidamise kohustusele tuleb järgida kõiki bioturvalisuse nõudeid, mis tõkestavad lindude gripi laialdasemat levikut,“ kirjeldas Sammel.

Kümne kilomeetri raadiuses A.K.S.S Grupp OÜ lindlast on kehtestatud piirangud. Piirangud puudutavad lindude üle arvestuse pidamist, lindude liikumist farmist välja jne. Iga farmi hindab järelevalveametnik eraldi. Kõiki linnupidajaid, kes jäävad antud piirangutsooni teavitatakse personaalselt ja antakse konkreetsed käitumisjuhised.

Linnugripi peamised sümptomid:
–    harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
–    isutus, uimasus kõhulahtisus;
–    linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
–    munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
–    hoida linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
–    ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
–    enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud.
–    juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
–    välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Mida teha kui leiate surnud linnu:
–    Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid.
–    Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel kehtestatakse karantiin, haiged ja haiguskahtlased linnud hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on eriti oluline, et kõik linnupidajad, kaasa arvatud hobilinnupidajad, järgivad bioturvalisuse enda lindude kaitseks.

Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti veebilehelt https://pta.agri.ee/ ja ameti Facebook kontolt.

Eelmine lugu29.03.2022 – EPKK infopäev „Meede 12.2 – Natura 2000 erametsamaa toetus“
Järgmine luguTalude registreerimine avatud talude päevale algab 1. aprillil