Euroopa Liidu teraviljatoodang võib mullusega võrreldes 8% väheneda

Copa-Cogeca prognoosi kohaselt võib Euroopa Liidu teraviljatoodang käesoleval aastal võrreldes möödunud aastaga 8% väheneda. Vähenemise põhjustena nähakse teraviljapindade 4% vähendamist, mille põhjuseks omakorda on uued rohestamise nõuded.

Külvipinna vähenemise põhjuseid võib otsida ka teraviljaturu olukorrast. Eelmise aasta suured saagid ja teraviljavarude kõrge tase on viinud teraviljahindade languseni. See on ärgitanud osasid tootjad oma tootmist teistele kultuuridele ümber orienteerima. Copa-Cogeca on saagiootust võrreldes varasema prognoosiga veelgi tagasi tõmmanud. Varasema prognoosi kohaselt eelmise aasta lõpul oodati saagi 5% vähenemist. Möödunud aasta rekordiliseks saagiks kujunes 319 miljonit tonni teravilja.

Kui Copa-Cogeca prognoosib toidunisu saagi vähenemist 6%, siis söödavilja (ilma riisita) saaki arvatakse vähenevat koguni 10%. Põllumajanduseasjatundjad näevad põhjusena 1. jaanuaril jõustuvad uut korda, mille kohaselt peavad põllumehed 5% põllumajandusmaast jätma nn ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alaks. Spetsialistid eeldavad ühtlasi, et rapsi kasvupinnad vähenevad 2% ning sellega koos kahanevad saagid 7%.

Neonikotinoidide kasutamise keeld jätab spetsialistide sõnul teravilja kahjurite meelevalda. Saksamaal eeldatakse, et 2015. aastal langeb rapsisaak eelmise aastaga võrrelduna 1 miljoni tonni võrra, väidab Copa-Cogeca. “Kõige halvem on see, et kevadiste sortide kaitseks alternatiiv puudub ning saak muutub kaitsetuks kirpude rünnaku vastu”, märgib Copa-Cogeca õlikultuuride töögrupi esimees Arnaud Rousseau. Copa-Cogeca kutsub Euroopa Komisjoni hindama putukakahjustustest tingitud sotsiaalmajandusliku mõju ulatust ning korraldama mais vastavateemalise konverentsi.

Eelmine luguPiimakvoodid said ajalooks
Järgmine lugu50 867 tonni sealiha on pandud ladudesse seisma