Euroopa Komisjoni abipaketi üksikasjad vajavad täpsustamist

Tunnustame Euroopa Komisjoni, kelle tänane ettepanek EL põllumeeste erakorraliseks toetamiseks annab loodetavasti Eesti piimatootjatele hädavajalikku hingamisruumi. Pikale veninud piimaturu kriisi tõttu kannatavate tootjate olukorra leevendamiseks on aga vajalik ka Eesti valitsuse panus abipaketi kaasrahastamise näol ning tagada, et abi maksmise üksikasjalikud tingimused vastaksid Eesti loomakasvatussektori tegelikele vajadustele

„Ainuüksi Eesti piimatootjate jaoks on juba kaks aastat väldanud turukriis tähendanud rohkem kui 10 000 piimalehma likvideerimist ning üle 80 miljoni euro ulatuvaid kahjusid. Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud meetmed näitavad, et Euroopa Liidu tasandil on piimaturu kriisi tõsidust mõistetud – sama ootame ka Eesti valitsuselt, kelle esimeseks ülesandeks on leida võimalus abimeetmetele oma osa lisamiseks riigieelarvest. Ühtlasi on oluline, et abi maksmise üksikasjalikud tingimused vastaksid Eesti põllumajandussektori tänastele vajadustele,“ rõhutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

„Väljapakutud abipakett on ülioluline ja aitab loodetavasti leevendada põllumajandustootjate rasket olukorda. Samuti loodame, et komisjoni meetmed piimaturu tasakaalustamiseks aitavad lõpuks piimahinna tõusule pöörata,“ lisas Sõrmus.

Eesti põllumeestel on samas keeruline olla tulevikus edukas, kui valitsus pole valmis arvestama Euroopa ühisturu toimimise põhimõtetega. Eesti põllumajandusettevõtted peavad turul püsimajäämiseks konkurentidest palju rohkem pingutama, sest valitsus ei maksa üleminekutoetusi, mis on viinud meie niigi madalate otsetoetuste vähenemiseni viimastel aastatel. Ilma siseriiklike üleminekutoetusteta pole võimalik taastada põllumajandustootjate kindlustunnet tootmisega jätkamiseks ning piimakarjade vähenemine jätkub.

Maaeluministeeriumi teatel eraldatakse abipaketist 350 miljonit eurot liikmesriikidele põllumajandussektori struktuursete probleemidega tegelemiseks ning liikmesriikidel on õigus omalt poolt samas mahus vahendeid lisada. „Eesti raskustes olevatele sektoritele on ette nähtud 8,08 miljonit eurot,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „See abi annab näiteks ületootmiskriisis olevale piimandussektorile täiendavat aega uute turgude otsimisel, sest vaid aktiivsem müügitegevus saab parandada piimatootjate olukorda.“

Urmas Kruuse sõnul selguvad abipaketi tingimused lähinädalatel, kuid Euroopa Komisjoni üldine suund on mure väiketootmiste pärast. „Et väiketootjad on kriisidele kõige enam vastuvõtlikud ja nende sissetulekud on kriisi ajal oluliselt vähenenud, siis on abipaketi üheks tingimuseks toetus väiketootjatele. Seda on arvesse võetud ka liikmesriikide vahel vahendeid jagades,“ lisas Kruuse.

Täiendavad abipaketi elemendid näevad ette piimandussektori seotud toetuse otsuste ümbervaatamise võimalust 2017. aastal, piimandussektori sekkumis- ja eraladustamismeetmete pikendamist, otsetoetuste ja maaelu arengu keskkonnatoetuste ettemaksete võimalust, puu- ja köögiviljasektori turult kõrvaldamise toetuse ülevaatamist.

TAUSTAKS:

  • Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku, mille kohaselt suunatakse Euroopa Liidu põllumajandustootjate toetuseks 500 miljonit eurot.
  • 350 miljonit eurot on kavas EL eelarvest maksta teatud tingimustega seotud piimasektori ja teiste loomakasvatussektorite kohanemisabiks. Liikmesriikidel on õigus oma eelarvetest Euroopa Liidu osale lisada teine pool summast juurde. Abi jaotamise põhimõtted saab iga liikmesriik ise kujundada vastavalt Euroopa Komisjoni poolt pakutud valikutele.
  • Euroopa Komisjon eraldab Eestile abipaketist 8 081 123 eurot, millele Eestil on õigus lisada sama palju juurde. Abi maksmise tingimused sõltuvad Eesti valikutest Euroopa Komisjoni poolt ette antud raamides.
  • Euroopa Komisjon suunab 150 miljonit eurot üle-euroopalisse meetmesse, mille eesmärgiks on piimatootmise vähendamine ühenduses. Piimatootmise vähendamiseks on kavas toetada neid tootjaid, kes on valmis vabatahtlikult vähendama tootmist.
  • Ühtlasi pikendab Euroopa Komisjon lõssipulbri sekkumiskokkuostu ja eraladustamise meetmeid.

Vaata Euroopa Komisjoni pressiteadet: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2563_en.htm

Eelmine luguMaaeluministri kava jätab toetusest ilma ligi 60% Eesti piimakarjast
Järgmine luguPõllumehed paluvad maaeluministrilt piimatootjate võrdset kohtlemist