EPKK liikmeks saavad astuda ka üksikettevõtjad

11. juunil toimunud EPKK üldkoosolek muutis koja põhikirja punkti 11 selliselt, et nüüd saavad koja liikmeks astuda ka põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad ja põllumajandusele teenuseid osutavad isikud.

Varem oli see võimalus vaid mittetulundusühingutel, mille liikmeteks on põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad või põllumajandusele teenuseid osutavad isikud ning tulundusühistud, mille liikmeteks on vähemalt viis juriidilisest isikust põllumajandustootjat või vähemalt kolm ühistut.
Üldkoosolek kinnitas ka põhikirja muudatused punktides 18, 26,38, 41, 46 ja 53 ning punkti 19 kustutamise. Need muudatused tehti põhikirja vastavusse viimiseks kehtiva Mittetulundusühingute seadusega.

Eelmine luguEPKK auliikmeks sai Kalev Kreegipuu, aumärgi kavaleriks Lea Lukme
Järgmine luguPresidendipaar viis Islandile head Eesti toitu