Avaleht Keskkond Lehekülg 15

Keskkond

Ühine põllumajanduspoliitika on muutnud toidu paljudele kättesaadavamaks

Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on andnud väga olulise panuse meie põllumajanduse ja toidutootmise arengusse, rõhutas  täna Tallinnas toimuval Eestimaa Looduse Fondi põllumajanduspoliitika tulevikku...

Trükis Sõnnikulaotamise tehnoloogiad veebis

GreenAgri projekti raames valminud trükis "Sõnnikulaotamise tehnoloogiad" on nüüdsest ka elektrooniliselt allalaetav siit. Eesti ja Läti koostööprojekti GreenAgri pilootprogrammi raames koostati aruanne, et tutvustada keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid...

Ilmus ajakirja Põllumehe Teataja värske number

Põllumehe Teataja uues numbris arutleme, kuidas noored põllumajandusse tuua. Oluline on ühiselt pingutada, et noored sooviksid põllumajanduserialasid õppima minna: pole ju tänapäevane tootmine omaaegne...

Kutse infopäevale “Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku potentsiaali taastamine ning...

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub 23. augustil algusega kell 11 Maaelu Edendamise Sihtasutuses (Oru 21, VILJANDI) tasuta infopäevale  MAK 2014 – 2020 meetme 5  "Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud...

EPKK: Taimekaitsevahendite kasutamise reeglite tahtlikud rikkujad peavad vastutama

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda mõistab hukka taimekaitsevahendite kasutamise reeglite tahtliku rikkumise ja leiab, et rikkujad peavad vastutama tehtud kahju eest. Viimastel nädalatel on tulnud teateid juhtumitest,...

Põllumajanduskoda kutsub põllumehi ja mesinikke üles tegema tihedat koostööd

Põllumeeste ja mesinike tihe koostöö ning kehtestatud reeglite hoolas järgimine on väga oluline, et ära hoida taimekaitsetöödel tekkivaid võimalikke ohte mesilastele, ümbritsevale loodusele ja...

Taimekaitsevahendi kasutaja ja mesinike vahelise vastastikuse teavitamise ja koostöö head tavad

Suvi on väga töine ja pingeline aeg nii põllumehele kui mesinikule. Just suvise töö viljana saadakse saak, mis peab andma leiva lauale ja tagama...

EPKK töötas välja Veeseaduse nõuete järgimist lihtsustava veiste ja lammaste karjatamise...

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) töötas välja Exceli põhise karjatamise kalkulaatori veistele ja lammastele, et põllumehed saaksid kergema vaevaga järgida Veeseadusest tulenevaid piirnorme loomade karjatamisel ja...

Tasuta infopäevad “Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse”

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab koostöös Maaeluministeeriumi, SA Erametsakeskuse ja Keskkonnaministeeriumiga TASUTA infopäevad "Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse", tutvustamaks MAK 2014 – 2020 meedet...

Euroopa Komisjon muudab rohestamise nõudeid

15. veebruaril võttis Euroopa Komisjoni volinike kolleegium vastu delegeeritud määruse, milles tehakse vaatamata põllumajandusorganisatsioonide vastuseisule muuhulgas ettepanek keelata taimekaitsevahendite kasutamine ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladel. Ökoloogilise...

UUEMAD LOOD

KASULIK