Baltikumi põllumehed moodustasid ühisrinde

5.-6. jaanuarini 2012 Siguldas toimunud Baltimaade põllumajandusorganisatsioonide kohtumisel kirjutati alla vastastikkuse mõistmise memorandumile, milles kinnitatakse, et kolme riigi põllumehed tegutsevad võrdsete konkurentsitingimuste saavutamiseks ühise tegevuskava alusel.

Siguldasse kogunes 11 põllumeeste organisatsiooni, sh kolm Eestist, viis Lätist ja kolm Leedust. Eestist on ühise tegevuskava väljatöötamisse ja elluviimisesse kaasatud põllumajandus-kaubanduskoda, põllumeeste keskliit ja talupidajate keskliit.

Baltikumi põllumeeste tihedam koostöö otsetoetuste võrdsustamise nimel sai alguse möödunud aasta suvel. Kohtumisel analüüsiti seniseid tegevusi ja alustati strateegia väljatöötamist käesolevaks aastataks, mil läbirääkimised põllumajanduspoliitika ja EL ühiseelarve üle jõuavad otsustavasse faasi. Senistest edusammudest saab esile tuua mitmed ühisdeklaratsioonid, olulised kohtumised europarlamendis, komisjonis ja põllumeeste organisatsioonis COPA. Märkimist väärivad ka Brüsselis ja Baltikumi pealinnades toimunud ühismeeleavaldused.

Põllumajandusorganisatsioonide tegevuse koordineerimiseks on käesoleval aastal plaanis korraldada kokku vähemalt viis kohtumist, millel on esindatud kõikide organisatsioonide esindajad. Järgmine kohtumine toimub juba 22. veebruaril Tartus.

Meie olukorra ja seisukohtade tutvustamiseks Brüsselis ja EL liikmesriikides moodustatakse tuumikgrupp, kuhu Eesti, Läti ja Leedu organisatsioonid nimetavad igast riigist 2-4 esindajat. Tuumikgrupile tuleb anda piisavad volitused läbirääkimiste efektiivseks korraldamiseks. Lisaks kohtumistele võtmeisikutega on kavas korraldada ka koordineeritud avalikke meeleavaldusi ja muid üritusi. Lahendamist vajab veel tegevuste rahastamiseks vajalike ressursside küsimus.

Kohtumisel tegi ettekande ka Euroopa Parlamendi liige, Läti endine peaminister Ivars Godmanis, kes rõhutas, et edu saame loota vaid juhul, kui kõigi kolm riiki tegutsevad kõikidel tasemetel ühiselt. Mobiliseerima peab lisaks Balti riikide põllumajandusministritele ka presidendid, valitsusjuhid ja teised ministrid. Godmanise sõnul tuleb silmas pidada, et tänase eelarveettepaneku kohaselt suureneksid põllumajanduse sissetulekud Lätis 15%, Eestis 12% ja Leedus 7%. Toetuste ümberjaotamise hinnaks on Saksa ja Prantsuse põllumeeste sissetulekute 1% suurune vähenemine. Siiski säilivad suured erinevused sissetulekute tasemetes.

Järgmine samm Baltikumi ühisrinde tugevdamiseks on kavas astuda 20. jaanuaril Berliinis, mil Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusministrid ning põllumajandusorganisatsioonide juhid kirjutavad alla ühisdeklaratsiooni.

Vaata ka ERR uudist ja videot

Vaata Läti telekanali LNT uudislõiku

Eelmine luguValitsus nimetas maaülikooli uue kuratooriumi
Järgmine luguDimitri Demjanov kutsub Eesti kokki üles järgima Põhjamaade köögi ühiseid väärtusi