Brüsselis Balti riikide põllumeeste meeleavaldus

Balti riikide põllumajandusorganisatsioonid korraldavad täna Brüsselis toimuva Euroopa Ülemkogu kohtumise eel meeleavalduse, et nõuda ausaid konkurentsitingimusi Euroopa ühisturul. Eesti, Läti ja Leedu põllumajandustoetused moodustavad vaid 54-60% ELi keskmisest, samas kui siinsed tootmiskulud on tunduvalt kõrgemad keskmisest.

„Pikalt kestnud olukord, kus meie põllumeeste otsetoetused on ebaadekvaatsete ajalooliste baastasemete tõttu tunduvalt madalamad Euroopa Liidu keskmisest, peab uuel eelarveperioodil lõppema. Kahjuks Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt jääb ebavõrdsus siiski kestma kuni 2027. aastani,“ rõhutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on ausate konkurentsitingimuste tagamine väga oluline nii meie põllumeestele kui ka toidutarbijatele. „Küsimus on meie kõikide toidulauas ja kodumaise toidutootmise konkurentsivõimes,“ ütles Sõrmus.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku, et Eesti põllumajandustoetuste tase võiks 2027. aastaks jõuda vaid 77%-ni ELi keskmisest. Samas kui Eesti põllumajanduse tootmiskulude tase on juba praegu 129% ELi keskmisest. Meie põllumajandustootjad peavad vastama täpselt samadele keskkonnanõuetele ning loomade heaolu ja toiduohutuse standarditele nagu teiste ELi riikide tootjad, kuigi selle eest makstav kompensatsioon on oluliselt väiksem.

ELi liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid arutavad 13.-14. detsembrini toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel esimest korda ELi mitmeaastase eelarvekava üle aastateks 2021-2027. Eelarvekava läbirääkimised mõjutavad otseselt ühise põllumajanduspoliitika tulevikku pärast 2020. aastat. Balti riikide põllumehed kutsuvad Euroopa institutsioone üles tagama 100% õiglased tingimused. Eesti, Läti ja Leedu põllumeeste esindajad kohtuvad täna ka Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskise ja Euroopa Komisjoni põllumajanduse peadirektoraadi esindajatega.

Meeleavaldusel osalevad Eestist nii Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kui Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhid. Balti riikide põllumeestele on võimalik toetust avaldada ka Twitteris @BalticFarmers ja Facebookis ning nõuda nõukogult @EUCouncil #fairCAP #DontCAPfairness

 

Lisainfo: Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tel 52 058 57, roomet.sormus@epkk.ee

Eelmine lugu21., 23. ja 28.01.2020 – Kutse Metsameetme ja Natura 2000 hüvitise infopäevadele
Järgmine lugu17.12.2019 – Ohustatud tõud ja loomageneetiliste ressursside säilitamine – eesti maatõugu veis