AP 2014: Margot Saare käe all kosuvad lehmad, kanad ja jaanalinnud

Margot Saare käe all kosuvad lehmad, kanad ja jaanalinnud25aastane Margot Saare juhib Pärnumaal OÜ Männituka Farmi, kus uues robotlaudas lüpsab sajapealine piimakari. Lisaks peab noor pere­naine kanu ja jaanalinde. Paikuse vallas Männituka peretalus majandab koos mitu põlvkon­da. Talu arengule on aluse pan­nud Tiiu ja Kalju Saare, kes hak­kasid tegutsema 1991. aastast suguvõsa põlisel talukohal. Pere alustas seakasvatusega, hiljem mindi üle piimakarjakasvatusele, mida on edendanud nende poeg Margus koos abikaasa Maiuga. 2011. aastal andis isa Margus piima­karja ja farmi juhtimise üle vane­male tütrele Margot Saarele, kes majandab koos oma elukaasla­se Eero Kurmiga. Just selle talu igapäevaelus tuleb kujukalt välja peretalu sügavam mõte, kus kõik aitavad talu edendamisele kaasa. Margot Saare on lõpetanud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli loodusmajanduse erialal ning tuli pärast kooli oma vanemate tallu tagasi. Ta ei alustanud vanemate talus, vaid registreeris end töötuks ja käis ettevõtluskoolitusel, et rajada oma firma. Nii sai Margotist juba 20aastaselt ettevõtja. Edasi loe Maalehest.
Kandidaat: MARGOT SAARE
OÜ Männituka Farm,
FIE Margot Saare Jaanalinnukasvatus
■ Paikuse vald, Pärnumaa.
■ Piimakarjakasvatus. 100 lüpsilehma, aastalüps 8100 kg lehma kohta.
■ Jaanalinnukasvatus, mahekanade kasvatus ja munade müük.
■ Maad kasutatakse 273,85 ha, sellest omandis 21 ha.
■ 6 palgatöötajat.
■ Robotlüpsilaut, munapakenduskeskus.

Kommentaar Olavy Sülla, Pärnumaa Talupidajate Nõuandekeskuse juhataja

Männituka talus tegutseb juba kolmas põlvkond. Olen seda peret nõustanud vanavanematest peale, aitasin neid sõnnikuhoidla tegemisel ja uute masinate-seadmete soetamisel. Olin abiks ka toetuste taotlemi­sel uue lauda jaoks. Nüüd on noored – Margot Saare ja Eero Kurm – võtnud kõik tegemised oma õlule. Margot alustas jaanalinnukasvatusega ja sealt sai ta oma esimese äri­kogemuse. Arvan, et vanemad tegid õigesti, kui noortele sellise vastu­tuse usaldasid. Talu on teinud kõvasti investeeringuid, valmis on saanud uus robotlaut ning noortel on seal kõvasti tegemist. Märkimisväärne on see, et Männituka talu noored on esimesed, kes oma laenutaotluse on nii põhjalikult läbi mõelnud. Nad vaatasid asju hoopis teisest vaatevinklist, võtsid hinnapakkumisi eri pankadelt ja aktsepteerisid panga nõudmisi. See on noorte paindlikkus, nad ei olnud jäigad, vaid oskasid end kohandada laenuandja vajadustega.

Eelmine luguEPKK infoleht: Põllumajandus- ja toidu-uudiseid Euroopast
Järgmine luguInvesteeringud lihatööstustesse kasvasid