Allkirjastati Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas

Täna, 31. mail allkirjastasid kaubanduse, toiduainetööstuse ja põllumajandusettevõtete esindajad pidulikult Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas. Head tavad töötati välja toiduliidu, kaupmeeste liidu ja põllumajandus-kaubanduskoja koostöös, nende koostamist koordineeris Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Aastate pikkuse koostöö tulemusena kaubandus-tööstuskoja, toiduliidu, kaupmeeste liidu ja põllumajandus-kaubanduskoja poolt kirja pandud toiduainete vertikaalse tarneahela Eesti heade tavade eesmärk on suurendada toiduainete tarneahelas toimivates ärisuhetes ausust, usaldust ja koostööd ning tagada tarneahela kui terviku efektiivne toimimine.

„Konjunktuuriinstituudi 2015. aasta uuringust nähtus, et tervelt 79% Eesti suurtest toidutööstusettevõtetest ja 50% väiksematest toidutootjatest on puutunud kokku ebaausate kaubandustavadega. Selle tagasiside ja toidutööstuste kogetud raskuste põhjal sai kolm aastat tagasi alustatud eneseregulatsiooni korras toiduainete vertikaalse tarneahela Eesti heade tavade väljatöötamisega. Euroopa Liidus kehtivad määrused olid liiga üldsõnalised, mistõttu oli soov luua põhjalikum dokument, mis saaks koostöölepingute kohustuslikuks lisaks. Peame sellega liitumist kõigi osapoolte poolt väga oluliseks, sest see loob pinnase ausama äritegevuse tekkeks ning suurendab kõigi toidu vertikaalse tarneahela osaliste vastutust, kus ka äririske jagatakse võrdsemalt,“ ütles Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp.

„Kaupmeeste liidul on head kaubandustavad tegelikult olemas ja vastu võetud juba 2008. aastast, aga ainult kaubandussektori siseselt. Käesolev dokument on meie jaoks kui oma senise hea tava jätk ja areng, kuna aeg on edasi läinud ja ajakohastamine on sellega seoses omal kohal. Kui meie liidu senises heade tavade kirjelduses oli fookus rohkem suhetel tarbijatega ja tarnijaga suhtlus on olnud hea tavaga kaetud veidi lühemalt, siis nüüd on väga palju lahti kirjutatud ka suhteid tarneahelas. Usume, et kõike ei pea seadustega reguleerima. Ausad turuosalised saavad edukalt mängureeglid omavahel kokku lepitud ja suudavad neid ka austada. Heade tavade vastuvõtmine näitab, et kui vaeva näha ja koostööd teha, siis on eneseregulatsioon võimalik,” kommenteeris Eesti Kaupmeeste Liidu juht Nele Peil.

„Ebaausate kauplemistavade kasutamine on ohuks kodumaise põllumajanduse ja toidutootmise arengule. Mitmed uuringud on näidanud, et suur osa Eesti toidutootjatest on kokku puutunud ebaausate kauplemistavadega. Loodame, et põllumeeste, toidutööstuste ja kaupmeeste poolt kokku lepitud head tavad aitavad vähendada ebaausate kauplemistavade kasutamist. Teiste riikide kogemus on näidanud, et heade tavade kokkuleppimine on oluline turuosaliste suhete parandamiseks ja ausate kauplemistavade leviku soodustamiseks, kuid näeme, et osad ebaausate tavade kasutamisega seotud küsimused tuleks reguleerida ka seadusega,“ sõnas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus.

Tänase seisuga on heade tavadega liitunud kaupmeeste liidu poolt Selver, Rimi, Prisma, COOP ja Maxima, toiduainetööstuse liidu poolt Salvest, Dava Foods Estonia, HKScan, Balbiino, Saarioinen ja veel 19 liidu liiget ning põllumajandus-kaubanduskoja poolt Anu Ait, Eesti Pagar, Kaiu LT, Krootuse Agro, Kärla Põllumajandusühistu, Linnamäe Lihatööstus, Sagro, Wiru Vili, E-Piim Tootmine ja Väätsa Agro. Kõikide liitunud ettevõtetega saab tutvuda siin.

Kirja saanud heade tavade põhimõtete aluseks on Euroopa 11 organisatsiooni poolt välja töötatud 10 põhiprintsiipi. Eesti dokumendile lisati täiendavad 2 printsiipi: võrdsus ja mõistlikkus. Samuti on dokumenti täiendatud Eesti tootjate, põllumeeste ja kaubandussektori näidetega nii headest kui ebaausatest tavadest, mis fokusseerivad Eesti turu spetsiifilistele küsimustele.

Headest tavadest tulenevate vaidluste lahendamiseks on vaidluse pooltel vastava kokkuleppe olemasolul võimalik pöörduda kaubandus-tööstuskoja juures tegutseva lepitaja poole.

Liidud ootavad kõiki toiduaine tarneahelas osalevaid ettevõtteid heade tavadega liituma ning andma seeläbi oma panuse ausa konkurentsi loomisesse!

Toiduainete vertikaalse tarneahela Eesti heade tavade dokumendiga saab tutvuda siin.

Heade tavadega saab liituda siin.

Piduliku allkirjastamise pildid on siin.

 

Eelmine luguRahvusvahelisel piimapäeval tutvub 700 koolilast Eesti piimafarmidega
Järgmine luguPiimafarmid üle Eesti avavad homme oma uksed