16.12.2020 – EPKK infopäev Loomakasvatuse tehnoloogiad muutuvate keskkonnanõuete kontekstis

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel infopäeva

Loomakasvatuse tehnoloogiad muutuvate keskkonnanõuete kontekstis

Toimumise aeg: 16. detsember 2020. a.

Toimumise koht: Veebikeskkond ZOOM 

PÄEVAKAVA

I osa

10:00 – 11:00  Sõnnikukäitlemisest ja veeseaduse nõuetest, sh veekaitsenõuete piirangud kaardirakendustes – Ann Riisenberg, Keskkonnaministeerium

11:00 – 11:30 Põllumajandusplasti jäätmete käitlemine – Keit Nestor, Paikre OÜ

11:30 – 12:00 Väätsa kogemusest sõnniku separeerimisega – Lenno Link, Väätsa Agro AS

12:00 – 12:15 Jalasirutuspaus 

II osa

12:15 – 13:00 Veekvaliteet ja sellest tulenevad piirangud põllumajanduses – Ann Riisenberg, Keskkonnaministeerium

13:00 – 13:30 Keskkonnasõbraliku sõnnikukäitlemise kitsaskohtadest Eestis – Taavi Võsa, Eesti Taimekasvatuse Instituut 

Info on avaldatud ka www.pikk.ee (vt sündmuste kalender). 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonna II raames; Rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Eelmine luguPõllumajanduse ja maaelu eelinfo 51. nädal
Järgmine lugu17.12.2020 – EPKK infopäev Uuemad arengud piimakarja söötmisel