Põllumajandus

2019. aasta lõpuks oli maakatastris registreeritud 1,05 mln ha haritavat maad ja 0,24 mln ha looduslikku rohumaad. Viimase viie aastaga on haritava maa pindala suurenenud, samal ajal loodusliku rohumaa pind väheneb.

Põllumajanduse majandusharu kogutoodangu väärtuseks alushindades (koos tootetoetustega) kujunes 2019. aasta esialgsetel andmetel 1036 mln €, millest toodanguga seotud toetused moodustasid 0,7%. Kogutoodangu väärtus alushinnas suurenes 2019. aastal eelneva aastaga võrreldes 21%, seejuures toodangu maht suurenes 24% ja alushinnad langesid 2%.

Kogutoodangu väärtusest moodustas taimekasvatussaaduste kogutoodangu väärtus 48%, loomakasvatussaaduste kogutoodangu väärtus 41% ning lahutamatud kõrvaltegevused ja põllumajanduslikud teenustööd 11%.

Suurim osatähtsus 2019. aasta kogutoodangu väärtuses oli endiselt piimal (24%), millele järgnes teravili (21%).

Kogukulud (1077 mln €) suurenesid võrreldes 2018. aastaga 6% ning nende struktuuris moodustab vahetarbimine 64%, kulum 14% ja välised tegurid 23%.

Tootetoetuseid, mis kajastuvad kogutoodangu väärtuses (7,4 mln €) ja tootmistoetuseid (210 mln €) määrati 2019. aastal kokku 2% enam kui 2018. aastal.

Brutolisandväärtus oli esialgse korrigeeritud hinnangu alusel 2019. aastal 351 mln €, mis on 145 mln € enam kui 2018. aastal. Netolisandväärtuseks faktorhinnas oli 408 mln € ehk 53% enam kui 2018. aastal. Tööjõu tootlikkus oli esialgsel korrigeeritud hinnangul ligikaudu 20 795 € ehk 57% enam kui eelneval aastal.

Ettevõtjatulu oli 2019. aastal ligikaudu 166 mln €, mis oli 124 mln € enam kui 2018. aastal. Alates 2015. aastast ei ole sektor ilma toetusteta jõudnud positiivse ettevõtjatuluni.

Loe lisaks: www.agri.ee

 

VAATA UUDISEID >>

 

Foto: Shutterstock