Läänemeresõbraliku taluniku 2023. aasta konkurss ootab osalejaid

Foto: M.Nõmme

Käesoleva aasta Läänemere-sõbraliku taluniku konkurss on avatud. Loodussõbralikud põllumajandajad on võtmetähtsusega meile hädavajaliku puhta veekeskkonna tagamisel. Konkurss on mõeldud tunnustamaks talunikke, kes enda tegevusega veekeskkonda leostuvaid toitaineid aitavad vähendada. 

Läänemere-sõbraliku taluniku konkursile saab kandidaate esitada või ise kandideerida igal aastal, kui konkurss välja kuulutatakse. Kandidaadiks sobivad Eesti põllumajandustootjad/talunikud, kes on võtnud kasutusele häid ja uuenduslikke praktikaid selleks, et vähendada taimetoitainete veekogudesse, sh Läänemerre kandumist. 

Konkursile võivad kandideerida nii suured kui väikesed, nii mahe- kui ka tavatootmisega tegelevad põllumajandustootjad, nii taime- kui loomakasvatajad üle kogu Eesti. Samuti võivad oma kandidaate esitada põllumajandustootjate/talunike esindusorganisatsioonid, teised talunikud, konsulendid, riigiasutused jt. Oluline on, et kandidaat rakendaks oma tegevuses ühte või mitut meetodit toitainete, sh fosfori ja lämmastiku äravoolu vähendamiseks, näiteks maheviljelust, õigete meetoditega silo ja väetise hoiustamist, tehismärgalade rajamist, uuemaid tehnoloogiaid nagu täppisviljelus vmt. Samuti võetakse arvesse muid keskkonnasõbralikke meetmeid, näiteks poollooduslike koosluste hooldamine.

Kandideerimise tähtaeg 9. aprill 2023 (k.a) Täpsem info ja kandideerimine SIIN.