Veevarustus, kanalisatsioon, ventilatsioon, valgustus

Veevarustus, kanalisatsioon, ventilatsioon, valgustus

Eelmine
Järgmine
Veevarustus

Käitlemisettevõttes peab olema piisav joogiveevarustus, mida kasutatakse alati, kui see on vajalik toidu saastumise vältimiseks. Ettevõttes tuleb koostada vee kvaliteedikontrolli kava ja joogivee vastavust nõuetele tuleb regulaarselt kontrollida. Tootmisruumides kasutatava vee voolikud peavad olema paigutatud nii, et oleks välistatud vooliku otsa saastumine. Voolikuid ei tohi hoida põrandal, vaid selleks ettenähtud kohtades.

Kanalisatsioon

Käitlemisettevõttes peab olema tõhus heitvee äravoolu süsteem, mis tuleb hoida puhas ja heas korras. Süsteem peab olema projekteeritud ja ehitatud käitlemise jaoks piisava võimsusega selliselt, et tippkoormusel ei tekiks üleujutust tootmisruumide põrandal ega tekiks ohtu toidu saastumiseks või toidu omaduste halvenemiseks. Trappe tuleb regulaarselt puhastada.

Ventilatsioon

Ruumides peab olema piisav loomulik või mehaaniline ventilatsioon, mis alandab õhu niiskusesisaldust ja temperatuuri, et välistada kondensaadi teket ning soodsate tingimuste teket bakterite ja hallituse arenguks. Õhk ei tohi liikuda mustalt alalt puhtale alale. Ventilatsioonisüsteemi kaudu ei tohi tootmisruumidesse sattuda tolmu, auru, kõrvallõhnu või saastunud õhku. Ventilatsioonisüsteemidele peab olema hea juurdepääs nende regulaarseks puhastamiseks.

Valgustus

Kõik ruumid peavad olema piisavalt valgustatud. Valgustus võib olla nii loomulik kui ka kunstlik. Valgustid peavad olema kergesti puhastatavad ja võimalusel kaitsekatetega, et vältida toidu saastumist ka nende purunemise korral.

Eelmine
Järgmine