Vedu ja veovahendid

Vedu ja veovahendid

Eelmine
Järgmine
  • Toiduainete veoks kasutatavad veokid ja/või mahutid peavad olema puhtad ja heas, seisukorras, et toiduained oleksid kaitstud saastumise eest, ning vajadusel projekteeritud ja ehitatud selliselt, et võimaldada piisavat puhastamist ja/või desinfitseerimist.
  • Veokite nõudes ja/või mahutites ei tohi transportida midagi muud peale toiduainete juhul, kui see võiks põhjustada toiduainete saastumist.
  • Kui veokeid ja/või mahuteid kasutatakse lisaks toiduainetele veel muude kaupade veoks või kui nendega koos veetakse erinevaid toiduaineid, siis peavad kaubad  ja erinevad toiduained ristsaastumise vältimiseks olema tõhusalt eraldatud.
  • Kui veokeid ja/või mahuteid on kasutatud lisaks toiduainetele muude kaupade veoks või kui nendega koos veetakse erinevaid toiduaineid, tuleb saastumise riski vältimiseks veokeid ja/või mahuteid vedude vahepeal tõhusalt puhastada. 
  • Toiduained peavad olema veokitel ja/või mahutites paigutatud ja kaitstud nii, et toiduainete saastumise risk oleks minimeeritud.
  • Veokites ja/või konteinerites, mida kasutatakse toiduainete veoks, peab vajaduse korral olema tagatud toiduainete hoidmine sobival temperatuuril ning temperatuuri seire võimalus.
  • Toiduainete veoks mõeldud veokeid ja mahuteid tuleb pidevalt üle vaadata, et veenduda nende sobivuses kasutamiseks.
  • Veokid ja mahutid peavad olema heas korras, puhtad ning ilma lõhnavate ühenditeta.
  • Toorpiima transpordi ajal tuleb külmaahel säilitada ja käitlemisettevõttesse saabumisel ei tohi piima temperatuur olla kõrgem kui 10˚C. Antud nõue ei rakendu kui piim töödeldakse kahe tunni jooksul pärast lüpsmist.

 

Toiduainete veoks mõeldud veokeid ja mahuteid tuleb pidevalt üle vaadata, et veenduda nende sobivuses kasutamiseks.

 

Täiendavat infot vaata SIIT >>

 

 

Eelmine
Järgmine